Faxe-politikere vil gå efter sager - ikke personer

Et nyt etisk kodeks handler bl.a. om at kommunikere klart og tydeligt, at sikre et godt arbejdsklima, og om at fremme et rummeligt kollegaskab i byrådet, baseret på gensidig respekt og plads til alles synspunkter

FAXE: Faxe Byråd har torsdag den 10. februar 2011 taget et nyt kodeks for godt byrådsarbejde til efterretning.

Det fremgår af det nye kodeks, at Faxe Byråd vil være kendt som et byråd der samler kommunen, tænker visionært og langsigtet, og er klar til at påtage sig ansvaret for de nødvendige beslutninger. Også de vanskelige af slagsen. Det handler desuden om at kommunikere klart og tydeligt, at sikre et godt arbejdsklima, og om at fremme et rummeligt kollegaskab i byrådet, baseret på gensidig respekt og plads til alles synspunkter.

Det nye kodeks er blevet til på politikernes eget initiativ og er formuleret på baggrund af et seminar om etik, hvor langt den største del af byrådets medlemmer deltog.

Faxe Byråd lægger stor vægt på

1. at inddrage borgerne gennem høringer og dialog i større sager - men samtidig påtage sig ansvaret og træffe de nødvendige beslutninger - også de vanskelige.

2. at være kendt som et byråd, der tør vise uenigheder, men som samtidig samler kommunen og får kommunen til at fremstå som en helhed

3. at kommunikere klart ud til borgerne - at forklare tydeligt, hvad der besluttes og hvorfor

4. at den politiske debat i vidt omfang først foregår i udvalgene, hvor det er lettere at skabe løsninger og bevæge holdninger, og derefter fortsætter i byrådet, hvor offentligheden kan følge den

5. at være kendt for at tænke langsigtet og visionært

6. at fremme et godt, fælles arbejdsklima for politikere og ansatte, hvor begge parter omtaler hinanden med respekt og med anerkendelse af de respektive roller. Evt. kritik af medarbejdere behandles ad de rette interne kanaler

7. at der er omhu med processen og kommunikationen med borgere og medarbejdere i de vanskelige situationer, hvor det er nødvendigt at foretage besparelser eller omstruktureringer

8. at sikre lige vilkår for borgerne og entydige forhold omkring kommunens håndtering ved at overlade sagsbehandlingen i enkeltsager til administrationen ud fra vedtagne retningslinjer. Når politikere anmodes om bistand fra borgere, er det naturligt at yde hjælp. Ved klagesager og lignende kan borgerne med fordel hjælpes videre til borgerrådgiveren eller den relevante direktør.

9. at kollegaskabet i byrådet er kendetegnet ved ordentlighed og indbyrdes respekt

10. at der er plads til alles synspunkter på byrådsmøderne

11. at debattere sager og holdninger (og ikke personer) i pressen og i byrådssalen

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt