Små byggesager i landbruget skal gå glattere

Små byggesager i landbruget skal gå glattere

Regeringen og DF og R står bag ny lov, der gør det lettere for landmænd at få grønt lys til mindre ændringer, hvis de ikke skader miljøet. Samtidig indføres strengere ammoniakkrav

Fremover skal landmænd således kunne udskifte sine malkekvæg med eksempelvis kvier, ombygge sin stald for at leve op til nye krav om dyrevelfærd, eller lave en ny gyllebeholder uden, at det automatisk udløser krav om en ny miljøgodkendelse. Det skal i stedet kunne klares med en såkaldt anmeldelse, oplyser Miljøministeriet.

- Husdyrloven har på nogle punkter været for bøvlet for landbruget. Med den nye anmeldeordning sikrer vi den samme høje miljøbeskyttelse - bare med mindre bureaukrati. Hverken landmænd eller kommuner skal spilde tid på mindre ændringer, der ikke skader miljøet. Det frigiver mere tid i kommunerne til de større udvidelsessager, og loven er dermed også et positivt skridt mod fortsat kortere sagsbehandlingstid, siger miljøminister Karen Ellemann.

Landmanden har hidtil haft to år fra han har fået en godkendelse, til godkendelsen skal være udnyttet til udvidelsen af bedriften. Loven gør det muligt for landmænd at udnytte en godkendelse i en længere periode, så der nu går ca. tre år, før den forældes. Det vil gøre det mere fleksibelt for økonomisk pressede landmænd at komme i gang med at udvide bedriften.

Skærpede ammoniakkrav
Lovændringen udmønter dele af Grøn Vækst-aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. En aftale der blandt andet skal sikre den rigtige balance mellem en høj beskyttelse af natur og miljø og landbrugets fortsatte vækstmuligheder.

Et væsentligt element i loven er derfor også skærpede krav til de enkelte husdyrbrugs påvirkning af særligt værdifulde og sårbare naturområder med ammoniak. Forudsætningen for, at en landmand fremover kan få grønt lys til at udvide sin bedrift tæt på et Natura 2000 område er derfor, at han overholder nye skrappe krav til udledning af ammoniak. Det betyder at reglerne for husdyrbrugene fremover bliver fastlagt efter, hvad det enkelte naturområde samlet set kan tåle at modtage, frem for hvad der kommer af merudledning fra det nye husdyrbrug. Det er vigtigt, for at nå målene i de kommende Natura 2000 planer.

- Ammoniakudledningen kan i dag true naturområder som eksempelvis heder og moser. Med den nye lov opnår vi en langt bedre beskyttelse af vores sårbare natur. Desuden sikrer vi, at kommunerne får et fælles udgangspunkt i forhold til, hvilke naturområder, der har behov for særlig beskyttelse - og af hvordan de skal overholde ammoniakmålene i de kommende Natura 2000-planer, siger Karen Ellemann.

Lovændringen betyder samtidig, at det fremover ikke skal være muligt at etablere gyllebeholdere tæt på vandløb og søer.

- Uheld med gyllebeholdere betyder, at gylle ofte strømmer direkte til vores vandløb og søer og skader dyre- og plantelivet. Med den nye lov skærper vi kravene, så nye gyllebeholdere fremover skal placeres mere end 100 meter fra vandløb og søer. Det vil øge miljøbeskyttelsen, siger Karen Ellemann.


Foto: http://www.flickr.com/photos/macieklew/with/2825061412/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt