Pas dit arbejde - få bonus på 4000 kr

Billund giver som forsøg bonus til SOSU'er, der ikke melder sig syge
KORT NYT10. FEB 2011 10.29

BILLUND: Billund Kommune tager nu nye midler i brug for at bringe sygefraværet på ældreområdet ned: Der er bonus til hjemmehjælpere, der ikke melder sig syge.

I to teams gælder det nu, at der er en halv fridag til den, der intet fravær har i tre måneder. Passer man alle sine vagter på et halvt år, er der en bonus på 1500 kroner, som stiger til 4000 kroner, hvis man ikke har en eneste sygedag på et år.

For alle ansatte i hjemmeplejen gælder det, at der er belønning, som svarer til en middag, til det team, som nedsætter sit sygefravær mest. Det team, som har det laveste sygefravær, får det samme.

FOA er lidt modvilligt gået med til den kontroversielle ordning, som skal evaueres efter et år.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt