Vejle går fra otte til seks direktører

Vejle går fra otte til seks direktører

Byrådet indskrænker efter Karen Heebøls jobskifte til Fredericia. Den nye administrative struktur skal give en besparelse på 1 mio. kr. i 2011 stigende til 5 mio. kr. i 2013
10. FEB 2011 9.28

VEJLE: Vejle Kommune får tre fagforvaltninger og to centrale stabe:

* Kommunaldirektør: Niels Ågesen
Formand for direktionen og leder af de centrale stabe.

* Velfærdsforvaltningen:
Voksen- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Senior- og Sundhedsforvaltningen lægges sammen i Velfærdsforvaltningen, ledet af velfærdsdirektør Kirsten Tønnesen.
Den hidtidige stilling som senior- og sundhedsdirektør, der er ledig, nedlægges.

* Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknisk Forvaltning og Miljøforvaltningen lægges sammen i Teknik- og Miljøforvaltningen, ledet af teknik- og miljødirektør Erik Dahl-Rasmussen.
Nuværende miljødirektør Egon Dall bliver direktør for Green Network.

* Børne- og Ungeforvaltningen:
Forvaltningen fortsætter uændret med Claus Svold som Børne- og ungedirektør.


* Erhverv og Kultur
Under Kultur lægges Vejle Erhvervsudvikling og bliver til Erhverv og Kultur, ledet af erhvervs- og kulturdirektør John Hansen.

* Økonomi og Administration
Økonomi- og Personale, Borgerserviceområdet, Stadsarkivet, kommunens telefontjeneste, kommunens administration af ejendomsskatter og kommunens arbejdsmiljøenhed lægges sammen i Økonomi- og Administration, ledet af økonomi- og administrationsdirektør Peter Karm.

Den nye administrative struktur skal give en besparelse på 1 mio. kr. i 2011 stigende til 5 mio. kr. i 2013.
I 2014 følger en ændring af den politiske struktur, og så skal den samlede besparelse nå op på i alt 10 mio. kr.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt