Behovet for kommunal genoptræning tredoblet

Behovet for kommunal genoptræning tredoblet

Mens behovet for genoptræning er eksploderet, har Tårnby sparet millioner på at overtage hele opgaven i et eget kommunalt sundhedscenter

TÅRNBY: Siden kommunalreformen 1. januar 2007 har kommunerne haft ansvaret for at genoptræne borgere efter sygehusbehandling. Antallet af borgere, der har behov for genoptræning, har siden Tårnby Kommune overtog opgaven kun været stigende.

Fra Hovedstadens Sygehusfællesskab var kommunen stillet i udsigt at modtage 386 genoptræningsplaner i 2007. Dette holdt ikke og antallet har været stigende hvert år siden. I 2010 har Tårnby Kommune således modtaget 1181 genoptræningsplaner. Der er altså tale om mere end en tredobling.

Tårnby har stilet efter selv at kunne klare den voksende opgave, og SundhedsCenter Tårnby åbnede 1. juni 2009 og har siden 1. januar 2010 varetaget genoptræningsopgaven for alle diagnosegrupper.

Centerleder Freddy Lillelund ser store fordele i, at genoptræningsopgaven nu foregår lokalt.

- Vi har borgere, der f.eks. har behov for genoptræning af ryg, skulder eller knæ, som nu langt hurtigere er i stand til at genoptage arbejdet. Den korte transporttid betyder, at det er lettere at kombinere arbejde og genoptræning, siger han.

At genoptræningen foregår lokalt, giver borgerne den store fordel, at vores fysio- og ergoterapeuter, som kender lokalområdet, kan informere konkret om lokale motionstilbud, rygestopkurser, kommunale patientuddannelsesforløb osv., så  borgeren vedligeholder eller videreudvikler de optrænede færdigheder.

- Med hjemtagelsen af genoptræning af den sidste diagnosegruppe fra 1. januar 2010 - det er borgere der har været indlagt efter behandling for hjerneskade - ser vi en tydelig gevinst af, at genoptræningen er blevet et kommunalt ansvar, siger centerleder Freddy Lillelund.

- Resultaterne er rigtig gode. Ved selv at varetage opgaven kan træningsindsatsen også nemmere koordineres med eksempelvis en indsats fra hjemmeplejens eller de kommunale daghjems side, slutter han.

2,4 millioner sparet
I 2010 brugte kommunen ca. 5,5 mio. kr. netto til genoptræning efter sygehusophold. Hvis kommunen skulle købe opgaven af andre leverandører, havde de samlede omkostninger været ca. 2,4 mio. kr. højere.

- Jeg får mange henvendelser fra tilfredse borgere, der er blevet genoptrænet i sundhedscentret. Det er også mit indtryk, at borgerne i Tårnby er glade for den korte transport, der er i genoptræningen. At vi så oven i købet kan gøre det væsentligt billigere, end hvis vi skulle købe ydelserne andre steder, er meget tilfredsstillende, siger borgmester Henrik Zimino (S).

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt