Fem vestjyske kommuner vrede på Miljøstyrelsen

Fem vestjyske kommuner vrede på Miljøstyrelsen

Kommunerne – Herning, Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Holstebro, og Skive – er dybt frustrerede over, at en ny vejledning fra Miljøstyrelsen snart vil sætte en stopper for udvidelser af husdyrbrug

Den 7. februar holdt teknik- og miljøpolitikere fra en række midt- og vestjyske kommuner et fællesmøde i Nupark i Holstebro, hvor miljøgodkendelser i forbindelse med udvidelser af husdyrbrug var det vigtigste punkt på dagsordenen.

Hvis der i et område samlet set sker en stigning i den animalske produktion, lukkes der for yderligere udvidelser. Det er den måde, habitatdirektivet nu skal fortolkes på. Det er beskrevet i en vejledning fra Miljøstyrelsen.

Natur- og Miljøklagenævnet har siden november 2010 ophævet eller hjemvist mange husdyrgodkendelser, fordi kommunerne ikke har redegjort for udviklingen i husdyrproduktionen i oplandet til de vestjyske fjorde. Kommunerne har ikke haft de relevante oplysninger, men Miljøstyrelsen forventes nu inden længe at offentliggøre, hvilke områder i Danmark. der bliver ramt af den nye tolkning.

Offentliggør fælles udtalelse
Formændene for teknik- og miljøudvalgene i de fem kommuner har nu offentliggjort en fælles udtalelse, der protesterer mod udviklingen og appelerer til medlemmerne af Folketinget. De skriver:

'Miljøstyrelsen sagde på mødet, at kommunerne måske fortsat kan give nogle tilladelser til udvidelser, hvis miljøbelastningen fra en stigning i antal husdyr kompenseres ved andre virkemidler. Det er bare meget uklart, hvad det er for muligheder, kommunerne har. Der er dog ingen tvivl om, at det er meget restriktivt, hvad der fremover kan lade sig gøre i de berørte områder.

Det er kritisabelt, at Miljøstyrelsen ikke engang har kortlagt de muligheder, der er for at give godkendelser i disse områder - der er tekniske løsninger. Fx er det rimeligt at forvente, at etablering af de mange biogasanlæg som regeringen ønsker opført, skal kunne bidrage til at løse problemer med tab af kvælstof til vores sårbare vandområder.

Vi har i kommunerne lige nu mange sager liggende i Natur- og Miljøklagenævnet, og det kan være starten på en ny sagspukkel. Det er ikke holdbart, at vi i kommunerne igen kommer til at stå med problemer med myndighedsbehandling på et uklart grundlag.

På høje tid
Miljøstyrelsen lagde vægt på, at vi skal bruge bedst tilgængelig viden i de konkrete vurderinger af vandområdernes sårbarhed. Samtidig indrømmer Miljøstyrelsen, at stoppet for udvidelser af husdyrbrug bliver baseret på data fra CHR (Centrale Husdyr Register), som er fejlbehæftet for nogle besætningstyper.

Mødet bekræftede, at der er god grund til at være frustreret over, at sagsbehandlingen på landbrugsområdet går i stå, og at det ser ud til, at det i store områder af landet fra nu af er stort set umuligt at udvide husdyrbrug.

I en tid, hvor vi måske er på vej ud af den økonomiske krise, og hvor landbruget har allermest brug for, at myndighederne kan levere de nødvendige godkendelser, er det ikke dette, vi har brug for. Vi lokale politikere er enige om, at Folketingets medlemmer må tage ansvar for den uholdbare situationen - det er på høje tid!' slutter de fem udvalgsformænd deres udtalelse.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt