Holstebro slanker direktion

Holstebro slanker direktion

Ikke længere nogen selvstændig direktør for kulturen
9. FEB 2011 14.21

HOLSTEBRO: Anders Kjærulff, der hidtil har været direktør for Social og Sundhed, bliver direktør for Kultur og Sundhed, og Helle Bro får udvidet sit nuværende ansvarsområde som direktør for Arbejdsmarked og Løn og Personale med socialområdet.

Byrådets økonomiudvalg besluttede på mødet den 9. februar efter indstilling fra kommunaldirektør Lars Møller, at der skal arbejdes videre efter denne model for en organisationsændring i direktionen i Holstebro Kommune.

Efter en høringsproces i bl.a. kommunens MED-system forventes ændringen at kunne vedtages i byrådets møde i marts og med virkning fra den 1. april 2011.

Sidste sommer valgte den daværende kulturdirektør at gå på pension. Da byrådet som et led i kommunens besparelser havde besluttet, at der skulle reduceres i toppen af den kommunale organisation, har kommunaldirektør Lars Møller som en midlertidig løsning varetaget posten som direktør for Kultur og Fritid.

Det har hele tiden været aftalt, at den samlede løsning af opgaverne i direktionen skulle ske via en fordeling mellem de nuværende direktører, og det er det, der er på vej nu.

Kulturprofil og synergieffekter
- Kulturen har en så markant profil og rolle i Holstebro Kommune, at det for min indstilling til økonomiudvalget har været vigtigt, at kulturområdet bevarer en fremtrædende og selvstændig placering i vores organisation. Det sikres med den model, som økonomiudvalget nu har nikket ja til.

-  Jeg ser også mange synergieffekter i, at Kultur og Fritid på direktørfronten lægges sammen med Sundhed og tilsvarende, at Social får en direkte tilknytning til Arbejdsmarked. Desuden får vi samlet fokus på psykiatri og specialområdet for voksne ved at samle hele denne del under én direktør, siger kommunaldirektør Lars Møller.

De øvrige direktører fortsætter med uændrede ansvarsområder.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt