Ballerup ansætter risikomanager

Ballerup ansætter risikomanager

Slut med at skjule fejl. Det skal være mere sikkert at være patient og borger i Ballerup Kommune. Risikomanageren skal skubbe arbejdet med utilsigtede hændelser/borgersikkerhed i gang
9. FEB 2011 13.48

BALLERUP: Engang imellem sker der fejl og uheld - det vigtigste er at lære af dem og forebygge, at det kan ske igen. Ballerup Kommune prioriterer arbejdet med borgersikkerhed højt og ansætter derfor nu en risikomanager, oplyser kommunen.

Kommunen har ansvaret for mange sundhedsydelser, bl.a. på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud, omsorgstandpleje, sundhedspleje m.v. Hvor mennesker arbejder med mennesker, sker der også fejl, det er svært at undgå helt. Men ved at være åbne og rapportere de fejl og utilsigtede hændelser der sker, kan man finde frem til områder, der kan ændres, forbedres og gøres mere sikre. Det er det, der er risikomanagerens fornemmeste arbejdsområde.

Risikomanageren er ansat i en midlertidig stilling.

- I stedet for at medarbejderne måske har skammet sig og forsøgt at skjule, når der er sket en fejl, skal vi nu have hændelserne, som skete ved en fejl, frem i lyset. Målet er ikke at finde syndebukke eller at afstraffe - men at lære af fejlene, så vi kan arbejde målrettet på at forebygge, at de sker igen, siger risikomanager Pernille Haaning.

Det antages, at godt 50 pctg. af utilsigtede hændelser har med medicinering at gøre. Det kan fx være, at en beboer på et plejecenter får et ildebefindende og at man bagefter finder ud af, at han ved en fejl har fået en anden beboers piller.

Arbejder sammen med hospitalet
Sygehusene har arbejdet med rapportering af utilsigtede hændelser længe. Og nu skal også kommuner, privat praktiserende læger, apoteker - ja kort sagt den del af sundhedsvæsenet, der ikke er hospitaler, også rapportere i den danske patientsikkerhedsdatabase: dpsd.dk. Udover en pligt til at rapportere hændelserne til Sundhedsstyrelsen forpligtes sundhedspersonalet også til at lære af hændelserne.

Loven udvides pr. 1. september 2011 til også at gøre det muligt for patienter/borgere og pårørende at rapportere utilsigtede hændelser, som de oplever på deres vej igennem sundhedsvæsenet

I Ballerup Kommune kommer risikomanageren til at samarbejde med Herlev Hospital, om at undgå utilsigtede hændelser i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Risikomanageren arbejder på tværs af organisationen.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt