Nordjylland forsøger sig med ny innovations-strategi

Nordjylland forsøger sig med ny innovations-strategi

Et tæt samarbejde mellem Vækstforum Nordjylland og erhvervslivet resulterer i en ambitiøs innovationsstrategi, der skal inspirere og hjælpe nordjyske virksomheder til at skabe vækst og arbejdspladser

NORDJYLLAND: Gennem længere tid er der blevet analyseret nordjyske vækstvilkår og debatteret regionalt innovationspotentiale i tæt dialog mellem erhvervslivet, videninstitutionerne, de nordjyske erhvervsfremmeaktører og Vækstforum Nordjylland.

Nu løftes sløret for konklusionerne i en ny og ambitiøs innovationsstrategi, der skal være med til at styrke konkurrencekraften og skabe flere arbejdspladser i det nordjyske erhvervsliv.

Budskabet i den nye strategi er klart. Innovation er vejen til vækst. Det er der bred enighed om i erhvervslivet, og i Nordjylland har 50 virksomheder fra hele regionen været med i udarbejdelsen af den nye regionale strategi.

Vækstforums rolle har været at samle parterne i en fælles indsats, og dialogen om udfordringer og muligheder på tværs af brancher og lokale interesser betyder meget, når strategien skal føres ud i livet. Samtidig er det afgørende, at der arbejdes med at styrke grundlaget for innovation både i det offentlige og det private - samt ikke mindst på tværs gennem et tæt samarbejde. Det fortæller formanden for Vækstforum, regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Potentiale i samarbejde mellem offentlige og private
- Vi har fået en virksomhedsrettet innovationsstrategi, der spiller rigtig godt sammen med de tiltag, som Vækstforum og Region Nordjylland allerede har igangsat. Bl.a. inden for sundhedsvæsenet viser Idéklinikken på Aalborg Sygehus det store potentiale i, at offentlige og private aktører går sammen og omsætter innovative idéer til nye produkter. Det er vigtigt, at vi får endnu mere af den slags samarbejde fremover, for det er med til at styrke både det regionale erhvervsliv og kvaliteten af vores services til regionens borgere, siger Ulla Astman.

Med den nye innovationsstrategi vil Vækstforum og erhvervslivet tage tyren ved hornene. For der er enighed om, at der skal en målrettet indsats for øget innovation til, hvis der for alvor skal skabes vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland i fremtiden.

Investerer for lidt i innovation
Godt nok viser en ny analyse fra Europa-Kommissionen, at Danmark som helhed klarer sig ganske pænt inden for innovation sammenlignet med de øvrige EU-lande. Men det hører med til historien, at der er store regionale forskelle.

For mens virksomheder i hovedstaden investerer 5,2 pct. af det regionale bruttonationalprodukt i innovation, så er det samme tal kun 0,9 pct. i Nordjylland. Forskellen betyder bl.a., at nordjyske virksomheder ikke får skabt nær så god en indtjening.

Der ligger derfor en stor udfordring - men også et stort potentiale - i at få den nordjyske innovationsindsats op i omdrejninger og stimulere virksomhedernes lyst og evne til at investere i forskning, udvikling og innovation.

mou

Læs mere om innovationsstrategien her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt