Danmark sænker miljø-ambitioner - for det gør nabolandene også

Danmark sænker miljø-ambitioner - for det gør nabolandene også

Dansk landbrug står ikke over for større reduktionskrav end det tyske landbrug med de nuværende vandplaner, der er i høring, beroliger to ministerier nu landbruget - og sender halvdelen af kvælstof-udfordringen i udvalg

Dansk landbrug står ikke over for større reduktionskrav end det tyske landbrug med de nuværende vandplaner, der er i høring. Det konkluderer en ny rapport fra Miljøministeriet og Fødevareministeriet, der samtidig også dokumenterer, at hvis Danmark skal nå den fulde målsætning på 19.000 tons inden 2015, tyder meget på, at det vil stille dansk landbrug i en problematisk konkurrencesituation, lyder det fra Miljøministeriet.

Rapporten blev igangsat i forbindelse med Grøn Vækst 2.0 og sammenligner kvælstofindsatsen på i alt ca. 9.000 tons i de danske vandplanforslag med kvælstofindsatsen i vandplanerne for Slesvig-Holsten og Nederlandene. Baggrunden var en kritik om, at kravene til det danske landbrug er hårdere end kravene til det tyske landbrug, selv om der udledes til de samme havområder i Østersøen og Vadehavet.

Skruer ned for tempoet
For Vadehavet viser rapporten, at det tyske landbrug frem til udgangen af 2015 skal nedsætte udledningen af kvælstof med 1,9 kg per hektar. I de danske vandplaner, som er i høring frem til april, er det tilsvarende krav 1,2 kg per hektar.

Heller ikke når det gælder udledningen af kvælstof til Østersøen, bliver det danske landbrug underlagt hårdere krav end det tyske. Hvor Tyskland har som mål, at udledningen skal reduceres med 2,0 kg per hektar, er det danske mål 1,9 kg per hektar.

- Analysen viser, at vores nabolande bruger længere tid på at nå målet, og derfor bør vi også skrue ned for tempoet. Hvis vi gennemfører hele den fulde målsætning på 19.000 tons inden 2015, bringer vi os simpelthen i utakt. Vi mister konkurrenceevne og arbejdspladser, hvis vi forhaster os. Det er min vurdering, at vi kommer til at bruge alle planperioder, ligesom vores nabolande planlægger at gøre, siger Karen Ellemann (V).

De sidste 10.000 tons i udvalg
Ifølge rapporten anvender Tyskland og Nederlandene udelukkende frivillige virkemidler for at efterkomme Vandrammedirektivets krav, mens Danmark også anvender obligatoriske virkemidler såsom udlæg af flere efterafgrøder til at få nedbragt udledningen af kvælstof yderligere.

- Vi skal stille miljøkrav til landbruget, som ikke lukker dansk landbrug, men som hele tiden udfordrer landbruget. Det er kun med et levende landbrug, at vi kan opfinde den miljøteknologi, som vi også skal leve af i fremtiden, siger Karen Ellemann.

Den nye rapport er lavet som bidrag til debatten om målene og virkemidlerne i de danske vandplaner, som implementerer EU's vandrammedirektiv. Endelig beslutning om valg af virkemidler, økonomiske konsekvenser og tidshorisont for yderligere 10.000 tons reduktion af kvælstof afventer analysen fra en tværministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Finansministeriet.

Læs Fødevareministeriets og Miljøministeriets rapport om Implementering af vandramme- og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt