Nordjyder er hjemmefødninge - københavnere flakker

Nordjyder er hjemmefødninge - københavnere flakker

De mest geografisk trofaste er nordjyder, der sjældent flytter fra fødeegnen. Mindst trofaste er mennesker, der er født i Københavns omegn, viser opgørelse fra Danmarks Statistik
9. FEB 2011 10.04

Markant flere jyder end sjællændere bor, når de er fyldt 40 år, i samme landsdel som de blev født. Næsten tre fjerdedele - 71 pct. - af befolkningen over 40 år i Nordjylland er også født i landsdelen.

I Sydjylland er det 64 pct., mens Fyn og Bornholm har 62 pct. med fødested i landsdelen. I den anden ende af skalaen ligger Københavns omegn, hvor kun 17 pct. af befolkningen over 40 år også er født der.

Københavnere flyttede ud i 1960'erne og 70'erne
En af forklaringerne på, at kun hver femte i Øst- og Nordsjælland også er født her er, at der især i 1960'erne og 70'erne foregik en stor udflytning fra Københavnsområdet til disse områder.

Således faldt befolkningstallet i 1970'erne i København og Frederiksberg med 18,3 pct., samtidig med at det steg med hhv. 29,4 pct. og 25,9 pct. i daværende Roskilde og Frederiksborg Amter.

5,56 mio. personer i Danmark
Befolkningstallet steg som helhed kun beskedent det seneste år. I løbet af 2010 voksede befolkningen således med 31.200 personer eller 0,6 pct. til 5.560.600 personer.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt