Miljømål udsættes i 12 år

Det har hidtil været planen, at udvaskningen af kvælstof fra landbruget skulle reduceres med 19.000 tons allerede i 2015. Dette mål er miljøminister Karen Ellemann (V) nu parat til at udskyde til 2027

Baggrunden for beslutningen er en netop færdiggjort analyse fra Miljøministeriet, der har kortlagt, hvor hurtigt nabolandene Tyskland og Holland indfører de nye, skærpede EU-miljøregler. Det fremgår, at begge lande har valgt en gradvis indfasning af de nye regler frem mod 2027. Det skriver Jyllands-Posten.

- Hvis vi gennemfører miljøplanerne langt hurtigere end vore nabolande, bliver konsekvensen, at bl.a. den danske svineproduktion flytter til Nordtyskland. Vi mister dermed produktion og arbejdspladser i Danmark, men opnår ikke den ønskede miljøgevinst. Vores vandmiljø vil jo fortsat blive påvirket af den landbrugsproduktion, der flyttes til Nordtyskland, siger Karen Ellemann.

Tabet af arbejdspladser, produktion og eksport kan - frygter regeringen - blive forstærket, hvis man fra dansk side fastholder, at de nye, skærpede miljømål skal være opfyldt allerede i 2015.

lcl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt