Kommune udsender gylle-alarm

Kommune udsender gylle-alarm

Herning opfordrer landmændene til at vente med at køre gylle ud til jorden er tøet op efter flere kritiske situationer
8. FEB 2011 15.54

HERNING: Det er tilladt at køre gylle ud efter 1. februar, hvis jorden ikke er frossen og kan tage imod gyllen. Men det kan jorden ikke i øjeblikket. Derfor opfordrer Herning Kommune  landmændene til at vente med at køre gylle ud, til markerne er frostfri.

- Vi vil gerne advare landmændene mod at køre gylle ud, da jorden fortsat er frossen. Det er kun de øverste få cm af jorden, der er optøede, og derfor har vi haft flere kritiske situationer, hvor gyllen er løbet af på jorden og ned i vandløb, siger miljøtekniker Per Madsen fra Herning Kommune.

Gylle er en gift for vandmiljøet, da det både dræber fiskene og ødelægger vegetationen.

- Ud over at det medfører forringelse af miljøet kan det også koste landmanden i form af bøder og erstatningskrav, fortæller Per Madsen.

Herning Kommune har fået flere henvendelser fra borgere om gylleuheld. Bl.a. fra ejeren af en dam, at der pludselig  døde fisk i dammen. Årsagen var, at en landmand i nærheden havde kørte gylle ud på en frossen mark. Saften fra gyllen kunne ikke trænge igennem den frosne jord og var løbet overfladisk til dammen og dræbt fiskene.

Den anden henvendelse var fra en borger der opdagede, at hans gårdsplads flød med gylle. Årsagen var, at en landmand havde spredt gyllen på en mark øst for ejendommen og at gyllen herfra var løbet overfladisk via marker til gårdspladsen og videre herfra via grøfter til en privat sø i nærheden.

I begge tilfælde har Herning Kommune i samarbejde med landmanden eller en lokal maskinstation iværksat en række foranstaltninger, som forhindrede det meste af gyllen i at ende i henholdsvis Skjern Å og Abild Å.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt