Stærkere bånd over landegrænsen

Stærkere bånd over landegrænsen

Sønderborg og Flensburg kommuner skal arbejde tættere sammen, og det vil ske på en række områder, varsler de to kommuners borgmestre tværs over grænsen

SØNDERBORG/FLENSBURG: Flensburg og Sønderjylland har en fælles interesse i at arbejde for fælles mål, og det vil ske på en række områder i de kommende år, varsler overborgmester Simon Faber, Flensburg og borgmester Aase Nyegaard (Lokalliste), Sønderborg, efter at have holdt det første fællesmøde på rådhuset i Sønderborg.

F.eks. ønsker de to borgmestre belyst, om og hvordan samarbejdet over den dansk-tyske landegrænse kan blive mere konkret og føre til flere resultater, hvis antallet af aktører i det grænseoverskridende samarbejde bliver færre.

- Vi vil tage initiativ til at samle aktørerne i grænselandet til en drøftelse af de udfordringer vi har, også organisatorisk med måske for mange aktører, siger de to borgmestre.

- I hvert fald er der brug for at få tydeliggjort snitfladerne og få sat mere skub i at skabe bedre infrastruktur, at få styrket universitetsuddannelserne i grænselandet og få udviklet kulturtilbuddene med henblik på, at Sønderborg med Sønderjylland Schleswig opnår status som kulturhovedstad i 2017, mener Simon Faber og Aase Nyegaard.

De foreslår konkret, at der bliver satset på at styrke et kulturliv, der tiltrækker publikum fra begge sider af landegrænsen. F.eks. ser de to borgmestre gerne, at der arbejdes videre med tankerne om at styrke samarbejdet mellem grænselandets to symfoniorkestre.

- Vi skal også styrke hele området som ét stort arbejdsmarked, og vi skal markedsføre de fordele, der for mange kan være ved at bosætte sig i Flensburg og arbejde i Sønderjylland. Det vil styrke bosætningen i Flensburg og tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft til Sønderjylland, håber de to borgmestre.

Overborgmesteren i Flensburg ser store perspektiver i en fast forbindelse mellem Als og Fyn og har givet tilsagn om at indtræde i et sådan projekts styregruppe, og han ser gerne Flensburg som partner, hvis Sønderborg lykkes med at blive frikommune på energiområdet.

- Det vil også være til gavn for erhvervslivet i Flensburg, hvis Sønderborg lufthavn får status som en binational lufthavn. Og mon ikke det så fører til en mere bevidst tysksproget skiltning i lufthavnen. Det tror jeg, siger Simon Faber.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt