Effektiv indsats mod kriminalitet i Gellerup

Effektiv indsats mod kriminalitet i Gellerup

Et effektivt og handlekraftigt samarbejde mellem politi, kommune, foreninger og frivillige i Gellerup og Toveshøj betyder mindre kriminalitet, viser ny rapport fra Socialministeriet
8. FEB 2011 10.42

AARHUS: Indsatsen mod kriminalitet og utryghed i Aarhus-området Gellerup / Toveshøj er så effektiv, at andre udsatte boligområder i Danmark kan lære af den. Det konkluderer en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling under Socialministeriet, som er offentliggjort i dag.

Ifølge undersøgelsen er der et fald i antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet på 29 procent fra 2007 til 2009. Samtidig er antallet af sigtede unge faldet og antallet af sigtelser pr. ung er ligeledes faldet.

Rapporten konkluderer, at en flerårig kriminalpræventiv indsats, et handlekraftigt beredskab mellem nøgleaktører, et opsøgende og konsekvent nærpoliti samt samarbejde med foreningsliv og frivillige er en årsag til faldet i kriminalitet, oplyser Jacob Bundsgaard Johansen, rådmand for Børn og Unge:
- Vi er inde i en positiv udviklingen i Gellerup, hvor der er mere roligt og trygt end for få år siden. Men opgaven er ikke løst, og derfor skal vi fortsætte de gode takter og den gode udvikling. Det giver er et godt afsæt for helhedsplanen for Gellerup / Toveshøj, der kommer til at betyde flere positive forandringer for borgerne, siger Jacob Bundsgaard Johansen.

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen, siger:

- Undersøgelsen dokumenterer, at samarbejde er nødvendigt for at løse problemerne i et udsat boligområde - og at det virker. Hverken kommune, politi, foreninger eller frivillige kan løse opgaven alene, men i fællesskab kan vi handle aktivt, målrettet og konsekvent. Til gavn for borgere og ikke mindst til gavn for de unge, som ikke ender i kriminalitet, siger Hans Halvorsen.

cgt

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt