KL undersøger mulighederne for såkaldt fuld digitalisering

KL undersøger mulighederne for såkaldt 'fuld digitalisering'

D.v.s. at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digitale løsninger på en række konkrete sagsområder. Sammen med Økonomistyrelsen er KL i gang med at undersøge mulighederne
7. FEB 2011 15.53

Arbejdet kaldes 'fuld digitalisering', og i første omgang vil KL og Økonomistyrelsen undersøger fire områder:

* Ansøgning om optagelse i dagtilbud, folkeskole, SFO/fritidshjem, klubtilbud samt ansøgning om tilskud til privat pasning og pasning af egne børn

* Ansøgning om og opdatering af oplysninger vedrørende barselsdagpenge

* Ansøgning om blåt og gult sygesikringsbevis, evt. også det særlige sundhedskort

* Anmeldelse af flytning

Målet er, at der i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2012 bliver sat endeligt navn på de områder, der skal gøres obligatoriske. KL og Regeringen skal også skabe enighed om de nødvendige forudsætningerne for gennemføre obligatorisk digitalisering, f.eks.:

* hvilke regelforenklinger der skal til
* hvor der er behov for (videre-) udvikling af digitale løsninger
* hvilke omkostninger kommunerne forsat vil have til betjening af de borgere, der ikke betjener sig selv.

Indgår KL og Regeringen en aftale i sommeren 2011, forventer KL at lovgivningen kan implementeres i løbet af 2012.

KL og Økonomistyrelsen er enige om, at de borgere, der ikke betjener sig selv, skal kunne få hjælp i kommunernes borgerservicecentre.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt