Aalborg for stram i afslag om efterværn

Det Sociale Nævn har ændret Aalborg Kommunes afgørelse i sager om efterværn i ni ud af 11 tilfælde
KORT NYT7. FEB 2011 10.49

AALBORG: Ifølge redegørelsen har Aalborg Kommunes praksis været for stram i forhold til vurderingen af, hvornår betingelserne for efterværn er opfyldt, skriver Nordjyske.

Og kommunen skal også være bedre til at begrunde, hvorfor der gives afslag og beskrive alternativet på voksenområdet.

I en principafgørelse fra Ankestyrelsen hedder det nemlig, at der ikke må gives afslag alene fordi den unge formentlig også har behov for støtte efter det fyldte 23. år.

ka
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt