I Rebild er de blevet dygtigere og klogere

I Rebild er de blevet dygtigere og klogere

Over 1000 medarbejdere har haft gavn af trepartsmidlerne: Sansemotorik - kvalitetssikring - efteruddannelse
4. FEB 2011 10.58

REBILD: Rebild Kommune fik i 2008 tildelt en pulje penge - trepartsmidler - fra regeringen til kompetenceudvikling. Midlerne er et supplement til kommunens arbejde med at udvikle medarbejdernes kompetencer og har betydet forbedringer og opkvalificeringer på flere områder, opplyser kommunen.

Trepartsmidlerne er nu ved at være brugt, og resultatet kan ses i mange af kommunens institutioner, hvor de er kommet over 1000 medarbejdere til gode. Dette gælder f.eks. inden for dagplejen, i skoleafdelingen, i boformerne og på ældrecentrene. De nye kompetencer kommer kommunens borgere til gode.

Motorik
På dagplejeområdet fokuseres der på børnenes motoriske færdigheder. Dagplejerne har fået undervisning af en motorikpædagog og en børnefysioterapeut og har dermed fået ny viden om børnenes sansemotoriske udvikling og lært, hvordan de kan arbejde med det i praksis.

Skoleafdelingen har opkvalificeret læsevejlederne, som har fået nye øgede kompetencer til at forbedre elevernes læsefærdigheder. Denne viden deles med resten af skolesystemet og styrker i sidste ende elevernes generelle faglige niveau.

På pleje- og omsorgsområdet har flere medarbejdere gennemgået en efteruddannelse inden for neuro-pædagogik, som kan hjælpe dem i deres daglige arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov. Den neuro-pædagogiske uddannelse giver medarbejderne en teoretisk viden om hjernen og mulighed for at benytte sig af nye arbejdsmetoder i hverdagen.

Kvalitetssikring
Kommunens ældrecentre har endvidere benyttet trepartsmidlerne til at opkvalificere medarbejderne i at opnå en bedre forståelse for centrenes daglige planlægning samt at kvalificere medarbejdere til det nye Ådalscenter for demente borgere.

På pleje- og omsorgsområdet har midlerne derudover åbnet mulighed for at kvalitetssikre arbejdsopgaverne ved at ensarte dokumentationen af såvel pleje som sygepleje i hele medarbejdergruppen på cirka 400 medarbejdere. Desuden er midlerne også brugt til efteruddannelse af kommunens sagsbehandlere på ældreområdet.

I alt har der gennem de sidste to år været op mod 120 ansøgninger fra forskellige institutioner, afdelinger og medarbejdere i kommunen, og over 70 har fået bevilget støtte til deres projekter.

Trepartsmidlerne blev vedtaget i 2007 i et samarbejde mellem Regeringen, KL og Danske Regioner samt LO, FTF og AC, og er blevet uddelt af et udvalg bestående af repræsentanter fra LO, FTF; AC samt ledere fra Rebild Kommune.

Foto: http://www.flickr.com/photos/nataliemaynor/with/4410415989/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt