Aalborg hjælper unge misbrugere

Aalborg hjælper unge misbrugere

Følger tilsvarende projekt i Aarhus med at beholde misbrugerne i kommunen og får statsstøtte på 4,8 mio. kr.
4. FEB 2011 10.13

AALBORG: Aalborg Kommune starter - med baggrund i erfaringer fra Århus Kommune - nu et misbrugsprojekt målrettet unge under 18 år med misbrugsproblemer. Servicestyrelsen støtter med knap 4,8 mio. kr.

Projekt Misbrugsbehandling indebærer, at Århus Kommunes model for misbrugsbehandling af de unge under 18 år tilpasses Aalborg Kommunes Ungdomscenter nuværende behandling.

Århus-modellen bygger på en helhedsorienteret tankegang, hvor der bl.a. tilbydes rådgivning, information, faglig vurdering af misbruget og egentlig behandling.

Målet med Projekt Misbrugsbehandling er at udvikle kvaliteten og opkvalificere Aalborg Kommunes ambulante behandlingstilbud og forebyggende tilbud til unge misbrugere under 18 år.

Det handler om at:
• Kunne yde en mere helhedsorienteret indsats til de unge og deres familier.
• Kunne arbejde hen imod at tilbyde en del af de unge, der falder inden for den offentlige behandlingsgaranti, et internt tilbud i kommunen i stedet for alene at benytte eksterne tilbud til denne målgruppe.
• Kunne yde en tidlig behandlende indsats i forhold til unge misbrugere med et bekymrende brug af rusmidler, samt til unge med et tydeligt mønster i deres misbrug.
• Kunne forebygge at unge med et bekymrende brug af rusmidler udvikler et mere massivt misbrug.
• I højere grad at kunne integrere misbrugsaspektet i den behandling, der allerede finder sted i Ungdomscentret.

Rådmand Mai-Britt Iversen (S) er glad for den økonomiske håndsrækning fra Servicestyrelsen:

- Vi vil gerne kunne tilbyde noget, der inddrager familien og tænker i helheder, siger rådmanden og tilføjer, at det er vigtigt, at man i Aalborg har et stærkt lokalt tilbud til unge med misbrugsproblemer, så man kan hjælpe dem lokalt.

- For det nytter ikke noget, hvis vi sender dem uden for kommunen, og så falder de tilbage i de gamle mønstre, når de vender hjem til omgangskredsen i Aalborg, siger hun.

ka


Foto: http://www.flickr.com/photos/xvr/with/4898474083/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt