På vej mod nye og strammere sanktioner

På vej mod nye og strammere sanktioner

Folketinget drøftede i dag regeringens forslag om den økonomiske sanktion, kommunerne skal have, hvis ikke de overholder budgetterne: 40 pct. kollektivt nedsat bloktilskud -og 60 pct. til kommunen, der overskrider
4. FEB 2011 11.00

Af Knud Abildtrup

FOLKETINGET: Det blev en markering af de kendte kommunalpolitiske positioner, da Folketinget her i formiddag førstebehandlede forslag L 112 - der skal få kommunerne til at overholde budgetterne.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af finanslovsaftalen for 2011 og et led i genopretningsaftalen fra foråret 2010.

Det går rent teknisk ud på, at hvis kommunerne fremover overskrider budgetterne i regnskaberne, vil der være mulighed for at nedsætte bloktilskuddet. 

Dels skal kommunernes bloktilskud kollektivt nedsættes med 40 pct. af en overskridelse.

Dels skal den kommune, der overskrider budgettet, modregnes med 60 pct. af overskridelsen.

'Der korrigeres for ændringer i de opgaver og regler, som er aftalt mellem regeringen og kommunerne undervejs i perioden.', er det samtidig tilføjet i forslaget.

Historisk højt niveau
Sophie Løhde (V) præsenterede lovforslaget med argumenter om, at kommunerne de seneste år er blevet tilført mere og mere, med realvækst i det offentlige forbrug og et aktuelt, historisk højt udgiftsniveau.

Rasmus Prehn (S) indskød, at kommunerne i 2011 faktisk har budgetteret med mindre, end rammen lagde op til, mens Løhde replicerede, at det skal ses på baggrund, at niveauet i 2009 lå væsentligt højere end både 2010 og 2011. 

Line Barfoed (EL) mente, at hvis de rigeste skulle betale det samme i skat, som de gjorde i 2009, behøvede kommunerne ikke skære ned, mens Løhde talte om verdens højeste skattetryk og største offentlige sektor.

Dummebøder
Barfoed talte om dummebøder til kommunerne, og Meta Fuglsang (SF) supplerede med, at kommunernes overskridelser ofte opstår på baggrund af retskrav på f.eks. handicapområdet.

Hans-Kristian Skibby (DF) efterlyste, hvordan en ny regering ville håndtere kommunale budgetoverskridelser og fik fra både Prehn og Fuglsang det svar, at overskridelser selvfølgelig ikke er vejen frem, men at i stedet for sanktioner ville de foretrække frihed og realistiske rammer.

Begge fremhævede dertil vigtigheden af, at der ikke efter budgetlægningen pludselig kommer nye, væsentlige ændringer af grundlaget: F.eks. som de nye ændringer af refusioner på beskæftigelsesområdet.

Et problem både Løhde og Skibby henviste til DUT-foirhandlingerne.


 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt