60 job nedlægges så 25 må fyres

Det gælder lærere, børnehaveklasseledere, administrativt personaleog områdeledere i Høje-Taastrup
KORT NYT4. FEB 2011 7.06

HØJE-TAASTRUP: De første dage i februar er der sket afskedigelser på Høje-Taastrup Kommunes skoler og af ledere på daginstitutionsområdet. I alt 25 ansatte blandt lærere, børnehaveklasseledere, administrativt personale og områdeledere har fået meddelelse om afskedigelse som følge af besparelser i budget 2011, oplyser kommunen.

Besparelserne medfører, at der nedlægges ca. 60 stillinger på skolerne og i ledelsen på dagintitutionsområdet. Men afskedigelserne er reduceret til 25, fordi man ligesom ved tidligere runder har undladt at genbesætte ledige stillinger, og fordi der på forhånd er indgået aftaler om fratrædelse med medarbejdere og ledere, der fx ønsker at gå på pension.

Det er 'tredje runde' af nedlæggelse af stillinger som følge af budget 2011, der hermed gennemføres: I juni sidste år blev der nedlagt ca. 60 stillinger i administrationen og i november ca. 90 stillinger på de øvrige kommunale områder. Baggrunden er, at Høje-Taastrup Kommune har skullet reducere sit samlede budget for 2011 med 100 mio. kr.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt