København i opgør med obligatoriske indkøbsaftaler

København i opgør med obligatoriske indkøbsaftaler

Ny netbutik skal gøre det lettere og mere gennemskueligt for institutionerne at købe ind
3. FEB 2011 12.40

KØBENHAVN: Københavns Kommune gør med et forslag til en ny indkøbspolitik op med fælles obligatoriske indkøbsaftaler på en række områder som
f.eks. fødevarer, legetøj og bleer.

Dermed har kommunen bestræbt sig på at fjerne de interne barrierer for at øge institutioners frihed til at købe ind. Fremover får de enkelte fagforvaltninger ansvaret for deres
institutioners indkøb. Der er fortsat en række lovgivningsmæssige hensyn, som sætter rammerne for kommunernes indkøb.

Sigtet med Københavns Kommunes nye indkøbspolitik har været at give kommunens institutioner størst mulig fleksibilitet, når de køber ind. Den nye indkøbspolitik kommer efter, at en intern undersøgelse sidste år viste, at kommunens institutioner oplever den eksisterende
indkøbsordning som dyr, ufleksibel og svær at overskue.

Ud over decentraliseringen af ansvaret indeholder den nye
indkøbspolitik blandt andet oprettelsen af en ny netbutik, et købekort til dagligvarebutikker samt at kommunen indgår aftaler om flere fælles indkøb med andre kommuner og staten.

Tilsammen skal de nye elementer gøre det både nemmere og mere overskueligt at købe ind for de københavnske institutioner inden for lovgivningens rammer.

- Det er afgørende for mig, at vores dygtige medarbejdere i videst muligt omfang kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Men det siger sig selv, at lovgivningen samtidig skal overholdes. Med den nye indkøbsordning bestræber vi os på at gøre det så let og enkelt som
muligt for medarbejderne at købe ind inden for rammerne af lovgivningen, siger overborgmester Frank Jensen (S).

I den nye indkøbsordning fjernes en del af de obligatoriske aftaler, som i dag er gældende på en række områder såsom fødevarer, bleer, legetøj mv.

Det betyder, at det fremover vil være op til de enkelte
fagudvalg at beslutte, hvorvidt man vil benytte sig af fælles indkøb på nogle af de disse områder.

På andre områder som for eksempel indkøb af el, telefoni og kontormøbler fastholdes de centrale aftaler, men en ny netbutik skal gøre det lettere og mere gennemskueligt for institutionerne at købe ind på de områder, hvor de centrale aftaler fastholdes.

cgt

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt