Trafikselskaber: Arbejdsgiverne bør betale chauffør-kurser

Trafikselskaber: Arbejdsgiverne bør betale chauffør-kurser

Selskaberne føler sig som sagesløse ofre for en strid, udløst af regeringens politik overfor lønmodtagerne og en tvist, som arbejdsmarkedets parter for længst burde have løst. Imens breder strejken sig

Store dele af den offentlige bustrafik blev torsdag morgen lammet af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt chaufførerne.

Der er først og fremmest tale om en protest mod regeringens nedskæringspolitik, som de strejkende mener er rettet direkte mod lønmodtagerne. Men det, der for buschaufførerne har fået bægret til at flyde over, er et lovpligtigt kursus, som de skal gennemføre hvert femte år. Prisen er 5.100 kr. og det skal chaufførerne selv betale efter regeringens nedskæringer på efteruddannelsen.

Trafikselskaberne i Danmark skriver i en pressemeddelelse:

'Trafikselskaberne i Danmark er helt uforstående over for, at arbejdsmarkedets parter ikke har fået løst spørgsmålet om, hvem der skal betale for de nye kurser, som et EU-direktiv pålægger chaufførerne at tage. For os har det hele tiden været klart, at arbejdsgiverne ville komme til at betale, og at den nye udgift derfor ville blive en del af de almindelige kontraktomkostninger.

Strejker i den kollektive trafik giver mange gener for passagererne. Mange passagerer er afhængige af den kollektive trafik for at komme til og fra arbejde. Entreprenørerne selv vil også som følge af strejkerne komme til at lide økonomiske tab, der er væsentlig større end det beløb, parterne strides om til dækning af udgifterne til chaufførkurser.

Der er med andre ord tale om en negativ spiral, som ingen har glæde af. Trafikselskaberne i Danmark opfordrer derfor arbejdsmarkedets parter til at sætte sig sammen og finde en løsning på problemet.' Citat slut.

Strejken har ramt den kollektive bustrafik i hele hovedstads-området, dele af Sjælland og Nordjylland.

Også havnearbejdere i mange havne har nedlagt arbejdet. Og enkelte affaldsselskaber er også ramt, så der f.eks. ikke hentes skrald i dele af København.

Også Københavns Lufthavn blev i løbet af torsdag formiddag ramt af arbejdsnedlæggelser. Lufthavnen oplysr overfor Berlingske Tidende, at det vil betyde forsinkelser og aflysninger.

I Københavns centrum blev Kongens Nytorv ved 10-tiden blokeret af strejkende, der i ca. en halv time spærrede for trafikken med skralde- og lastbiler.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt