Hvert tredje barn afvises i psykiatrien

Hvert tredje barn afvises i psykiatrien

Tusinder af børn henvises hvert år til psykiatrien, men mange kommer slet ikke i behandling. Psykologer råder til at tage hånd om børnene langt tidligere
3. FEB 2011 9.50

15.000 børn og unge henvises årligt til behandling i psykiatrien. Men kun halvdelen kommer i gang med et egentligt behandlingsforløb. Børne- og ungdomspsykiatrien afviser mellem hver anden og hver tredje, fordi de ikke er syge nok. Imens risikerer alvorligt syge børn at vente længere, fordi ventelisten er fyldt op.

Det viser en gennemgang af tallene i den landsdækkede kvalitetsdatabase for børne- og ungdomspsykiatrien, BupBasen, som fagbladet Psykolog Nyt har lavet.

- Hvis vi psykologer kom ind i sagerne langt tidligere, kunne vi i nogle tilfælde helt undgå at henvise børn til psykiatrien. Vi kan medvirke til en gedigen udredning af barnet og støtte både forældre, lærere og pædagoger. Nogle af disse børn er jo kendt af kommunen i årevis, men har alligevel aldrig talt med en psykolog, siger næstformand i Dansk Psykolog Forening Rie Rasmussen, der selv arbejder som psykolog i Pædagogisk Psykologiske Rådgivning i Hørsholm kommune.

ADHD-eksplosionen
Især henvisninger for ADHD er eksploderet fra 1.050 til 3.826 i årene 2005 til 2009 - en stigning på 264 pct. I dag udgør ADHD-sagerne en fjerdedel af de samlede henvisninger.

- Kravene til børn i dag er skærpet voldsomt. Hvis de har svært ved at leve op til dem, og ikke får den nødvendige støtte hjemmefra, kan de udvikle ADHD-lignende symptomer. De børn hjælper vi bedre ved at have fokus på helheden og på, hvordan barnet udvikler sig både fagligt, følelsesmæssigt og socialt. Vi kan nå meget længere, hvis vi samarbejder på tværs mellem hjem, skole, kommunen og børnepsykiatrien, siger psykologernes næstformand.

I oktober 2010 stod 2662 børn på venteliste til psykiatrisk behandling. Halvdelen ventede længere end to måneder, selv om de har ret til behandling inden. Nogle steder i landet er der over et års ventetid.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt