Håb for fortsat bornholmsk EU-støtte

Håb for fortsat bornholmsk EU-støtte

Trods usikkerhed om hensyn til øers særlige udviklings-betingelser skulle Bornholm nu være sikker på også efter 2013 at kunne modtage støtte fra EU's strukturfonde
2. FEB 2011 14.42

BORNHOLM: Det synes at stå klart efter mandagens og tirsdagens store Samhørighedsforum i Bruxelles, med deltagelse af mere end 800 politikere og embedsfolk fra hele Europa, oplyser Europe Direct Bornholm.

Det danske udenrigsministerium havde sendt 11 delegater, herunder sekretariatsleder Niels Chresten Andersen fra Regional Udvikling/ Europe Direct Bornholm.

Både fra Europa-Kommissionen, statsledere, medlemmer af Europa-Parlamentet m.fl. blev det slået fast, at EU's Samhørighedspolitik, der danner grundlag for strukturfondenes indsats, er en politik for hele EU - ikke kun for de økonomisk mest tilbagestående regioner.
Men hvor mange midler, Bornholm kan vente efter 2013 og under hvilke betingelser, er fortsat uvist.

Kommissionen har lagt op til en opstramning i, hvad strukturfondene skal kunne støtte efter 2013. Fokus skal være på Europa 2020 strategien for en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Der blev dog fra mange sider advaret kraftigt imod at reducere Samhørighedspolitikken til en vækstpolitik. Samhørighedspolitikkens formål er at udligne økonomiske, sociale og territoriale forskelle mellem EU's mange regioner. Det handler derfor også om solidaritet, om investeringer og om en udvikling med udgangspunkt i de stedlige værdier og muligheder.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt