Regionerne afstår fra at tage internt slagsmål om bloktilskud

Regionerne afstår fra at tage internt slagsmål om bloktilskud

Bertel Haarder vil gerne imødekomme Region Midtjyllands ønske om at drøfte kriteriet for bloktilskud, hvis ellers Danske Regioner vil. Men den diskussion kom ikke langt i Danske Regioner
2. FEB 2011 13.07

Af Knud Abildtrup

Den midtjyske regionsformand Bent Hansen (S) kom sammen med andre bestyrelsesmedlemmer fra Midtjylland i mindretal i Danske Regioners bestyrelse, hvor han også sidder for bordenden.

200 millioner kr. er Region Midtjylland underfinansieret med på grund af urimelige kriterier fra strukturreformens start. Den dagsorden har midtjyderne haft siden november, hvor den dramatiske midtjyske driftsbesparelse, der netop er endt på 455 millioner, tegnede sig.

Anført af MF Morten Østergaard (R) har argumentet bl.a. været et to år gammelt løfte fra den tidligere sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K), der erklærede, at region Midtjylland burde have 200 mio. kr. mere i statstilskud, og ifølge de radikale skulle regeringen faktisk også have lavet et forslag om en ny fordeling af tilskuddet til regionerne. 

Norddjurs-borgmester Jan Petersen (S) har støttet initiativet, men forslaget blev trukket tilbage på Christiansborg, og det blev kaldt løftebrud af Morten Østergaard, der sammen med Mogens Jensen (S) bragte sagen på indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarders (V) bord.

Et nulsumsspil
I dag skriver Haarder i et debatindlæg på dknyt bl.a. '... jeg vil gerne være med til at se med friske øjne på bloktilskuddets fordelingskriterier, hvis regionerne i fællesskab vil gå ind i et nyt arbejde. Et arbejde med repræsentanter fra Danske Regioner under Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg vil efter min opfattelse være det rette forum. Her vil sundhedsøkonomisk fagkundskab også kunne inddrages.'

Haarder nævner i samme indlæg, at de fire andre regioner ikke har ønsket at ændre på de kriterier, der underfinansierer midtjyderne. Og sådan lyder det også fra bestyrelsen i Danske Regioner, der drøftede sagen i torsdags og endte med at vælge det med de friske øjne fra:

- Jeg kunne jo være fristet til at sige 'giv mig de 100 millioner', siger næstformand Carl Holst (V) til dknyt med henvisning til, at en ny model, der ville tilgode midtjyderne med 200 millioner også vil give Syddanmark 100 mio. kr.

- Men det er jo et nulsumsspil, så hvor skulle millionerne komme fra? Fra Hovedstaden? Fra Nordjylland? Så vores svar til Bertel Haarder er, at 'Danske Regioner som organisation ikke ønsker at rejse bloktilskudsspørgsmålet for nærværende.' 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt