Urimelig behandling af kommuner med mange grænsependlere

Urimelig behandling af kommuner med mange grænsependlere

Aabenraa må leve med de økonomiske skævheder i den omdiskuterede udligningsordning i endnu et år. Det står klart nu, hvor regeringen har valgt at udskyde en reform af udligningsordningen til 2013

AABENRAA: For Aabenraa Kommune betyder det blandt andet, at kommunen fortsat vil have udgifter for et tocifret millionbeløb til de cirka 3000 grænsependlere, der arbejder i kommunen og som benytter kommunens serviceydelser, men hvis indkomstskat bliver ligeligt fordelt mellem alle landets 98 kommuner.

- Det er ikke ret og rimeligt, at alle landets kommuner får ligelig andel i de skatteindtægter, som skal dække de serviceudgifter, som et meget lille antal kommuner med mange grænsependlere har. Derfor har det hele tiden været vores krav, at grænsependlerbeskatningen ikke skal være en del af udligningsordningen. Og derfor beklager jeg, at reformen af udligningsordningen nu er udsat i et helt år, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Tove Larsen (S).

Borgmesteren nævner et andet eksempel på en urimelig skævhed i den nuværende udligningsordning:

- Aabenraa Kommune er en kommune med megen landbrugsjord. Men fordi der er loft over ejendomsværdiskatten på landbrugsjord, så ser vi rigere ud på papiret, end vi er i virkeligheden. Men uheldigvis er det værdien på papiret, der afgør beløbet, vi modtager fra udligningsordningen: En forholdsvis høj værdi udløser et lavere udligningsbeløb. Så udligningsordningen er økonomisk skævvridende for kommuner med megen landbrugsjord, forklarer Tove Larsen.

Hun er ikke den eneste borgmester, der beklager udskydelsen af udligningsreformen. Sammen med 38 andre kommuner påpeger Tove Larsen en række urimeligheder i den nuværende udligningsordning.

Det er kommuner, der lige som Aabenraa Kommune oplever, hvordan den nuværende udligningsordning rammer dokumenteret skævt på forskellige områder. Blandt andet på det sociale område, hvor den nuværende model ikke tager godt nok hånd om udligningen af sociale udgifter i kommunerne.

- Nu må vi fortsætte vores gode samarbejde i de 39 kommuner for at komme igennem med vores krav om en reform i 2012. For det er i alle kommuners interesse, at vi får et fair og retvisende udligningssystem, der giver mere langsigtet stabilitet i kommunernes økonomier, siger Tove Larsen.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt