Det fælles fynske erhvervs- og turisme-hold er sat

Det fælles fynske erhvervs- og turisme-hold er sat

Bestyrelsen for den fælles fynske organisering på erhvervs- og turisme- området er nu på plads. I alt 31 repræsentanter fra Fyn skal sammen udstikke den fælles kurs for fremtiden
2. FEB 2011 10.56

- Både lokal forankring og bred repræsentation fra det fynske erhvervsliv er afspejlet i bestyrelsen. Det tegner godt for fremtiden og det fælles samarbejde, fastslår Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Jørgensen (S) på vegne af de øvrige borgmestre.

Det er Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Assens, Kerteminde og Odense kommune, der indtil videre bakker op om en fælles fynsk organisering på erhvervs- og turismeområdet. Målet er, at Fyn opnår en placering i top tre målt på velstand i løbet af de næste 10 år.

Hver af de seks borgmestre har i deres bagland fundet bestyrelsesmedlemmer, der sikrer faglig indsigt og geografisk repræsentativitet.

- Med denne bestyrelses sammensætning bliver alle hørt på lige vilkår. Det sikrer et optimalt udgangspunkt for godt samarbejde. Vi har både den politiske repræsentation og vores virksomheder med på vognen, siger Svendborgs borgmester Curt Sørensen (S).

Den nye fælles fynske bestyrelse har en lang række væsentlige opgaver foran sig. Som en af de allerførste, skal den fælles fremtidige organisation have et navn. Det vil den få, når bestyrelsen samles for første gang og konstituerer sig i løbet af februar.

I løbet af det næste halve år skal bestyrelsen udarbejde en strategi for, hvordan en fælles fynsk organisation kan nå de overordnede mål for Fyn.

- Det kræver vækst over gennemsnittet at nå vores overordnede mål for Fyn. Dén opgave kan en enkelt kommune eller virksomhed ikke løse alene, men med fælles opbakning fra næsten hele Fyn, får vi mulighed for at markere os tydeligt. Det er et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning, konkluderer Kertemindes borgmester Sonja Rasmussen (løsgænger).

Bestyrelsens strategioplæg skal danne grundlag for kommunernes endelige beslutning om at forpligte sig til at overføre personale og økonomi til den fælles organisation fra sommeren 2011.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt