Jobaktører imødeser 25 pct. nedgang

Jobaktører imødeser 25 pct. nedgang

Den nye, lavere statsrefusion på beskæftigelsesområdet, der er udnævnt til 'Omvendt Robin Hood', går også ud over kommunernes kontrakter med private jobkonsulentfirmaer
3. FEB 2011 6.00

Af Knud Abildtrup

På kort sigt er der udsigt til, at de private jobaktører kommer til at fylde omkring 25 pct. mindre i det samlede beskæftigelses-billede i kommunerne. Det vurderer i hvert fald brancheforeningen.

I forbindelse med finansloven 2011 indgik regeringen to aftaler om 'En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker' og 'Nye rammer for sygefraværsindsatsen'. Kernen i disse aftaler er, at statens refusion sættes ned, og det har bl.a  givet skarp kritik fra kommuner, der forlængst havde budgetteret md de game refusionssatser.

KL-udvalgsformand Erik Nielsen udtalte fornylig til Ugebrevet A4, at kommunerne flere steder opgiver kontrakter med jobaktører. Og det billede bekræftes af Jørgen Borre Larsen, direktør for Jobrådgivernes Brancheforening:

- Jeg tror, at medlemmerne oplever et lidt 'blandet' billede, og situationen er nok også forskellig fra medlem til medlem. Men jeg kan bekræfte, at nogle kommuner har opsagt nogle aftaler med de private aktører. Hos andre kommuner er der tale om en stilstand i henvisningerne til aktørerne, og så findes der faktisk også kommuner, hvor disse henvisninger udvikler sig. Nogle steder forlænges gældende aftaler i tre til seks måneder, forklarer han til dknyt.

Kompetencer, som kommunerne ikke har
- Vi oplever også, at kommunerne har flyttet fokus over på den virksomhedsrettede aktivering, som jo er det instrument i beskæftigelsesindsatsen, som de private aktører hyppigst anvender.

- Bedømt ud fra de tilbagemeldinger, jeg har fået fra nogle - og altså ikke alle - medlemmer, er det nok ikke urealistisk at forvente en nedgang i det samlede forretningsomfang på ca. 25 pct. - på kort sigt. På lidt længere sigt, dvs. efter en vis tilpasningsperiode, vil situationen formentlig stabilisere sig.

- Jeg er generelt af den opfattelse, at kommunerne fortsat vil efterspørge de private aktører, bl.a. fordi de tilbyder særlige kompetencer, som ikke alle kommuner selv besidder, og fordi de private aktører udgør en kapacitetsreserve for jobcentrene, der gør, at jobcentrene kan skrue op og ned for aktivitetsomfanget uden selv at pådrage sig større faste omkostninger. Desuden fungerer samarbejdet mellem kommunerne og de private aktører generelt faktisk rigtig godt.

Siger altså branche-direktøren efter en periode, hvor netop de private jobaktørers kurser har stået for skud i den offentlige debat - og begrebet pipfugle- og sugerørskurser nærmest er gået ind i sproget. 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt