Efteruddannelse og økonomieftersyn = millionbesparelser

Efteruddannelse og økonomieftersyn = millionbesparelser

Finanskrise, slunkne kommunekasser, ondt i økonomien – kommunerne kæmper hårdt. Nu har Næstved Kommune taget stafetten i egen hånd og gennemgået de økonomiske styringsprocesser og efteruddannet økonomimedarbejderne

NÆSTVED: Det har resulteret i store besparelser på en række områder, blandt andet har en nøjere analyse af momsen resulteret i millionbesparelser - besparelser der i sidste ende kommer borgerne til gode. Og det er vel at mærke sket samtidig med, at alle kommunens økonomimedarbejdere har gennemført et stort efteruddannelsesforløb og haft mulighed for at score 10 ECTS- points.

- Den økonomiske krise har skabt nogle strammere rammer for kommunernes økonomiske råderum, men vi har i Næstved Kommune valgt at sætte vores egne økonomiske styringssystemer under lup, for på den måde at få større økonomisk råderum, siger økonomidirektør Peter Pedersen, der er stolt over de markante resultater, der allerede er kommet frem.

Inspirationen til projektet er kommet flere steder fra. Blandt andet var det vigtigt med en grundig implementering af økonomistyringssystemet for bedst muligt at kunne udnytte det. Samtidig var der et udtalt ønske om konkrete udviklingsprojekter.

Et lærerigt forløb
Der var altså store udfordringer og knappe ressourcer, men også stort pres på midlerne til efteruddannelse. Så opstod idéen om at gennemføre et samlet uddannelsesforløb. I første omgang blev forløbet udviklet sammen med ZBC, Zealand Business College, men Fujitsu, leverandør af kommunens økonomistyringssystem, så hurtigt idéen i at integrere forløbet med implementeringen af økonomisystemet.

Alle økonomiforvaltningens medarbejdere samt 30 medarbejdere, der beskæftiger sig med økonomi som kerneaktivitet, har i løbet af 2010 været igennem et samlet, kompetencegivende uddannelsesforløb.

- Det har været et meget lærerigt forløb, siger chefcontroller Susanne Rehn.

- I stedet for 'bare' at sætte sig på skolebænken og få nogle teoretiske værktøjer og et fint diplom, har vi haft mulighed for at trække teorien ned over noget helt konkret, nemlig vores arbejdsplads. Det, vi har taget med os, er ikke 'skuffe-teorier' - vi har fået en konkret værktøjskasse, som er gavnlig for hele kommunens økonomistyringssystem. Og i sidste ende er det borgerne det gavner, siger Susanne Rehn.

Millioner i momsrefusion
Hele forløbet har haft 19 konkrete projekter som omdrejningspunkt. Det har ikke været frit fundne opgaver, men udtryk for opgaver, der har været et reelt behov for at løse, og på blandt andet momsrefusionen har det betydet besparelser i millionklassen.

- Vi har blandt andet udarbejdet en rapport, der kan kontrollere, at vi får den rigtige momsrefusion. Det har foreløbigt betydet en yderligere momsrefusion på over 5 millioner kroner, fortæller økonomidirektør Peter Pedersen, der samtidig understreger, at det ikke er alle projekter, der er lige målbare, og hvor besparelserne er så markante.

Et banebrydende eksempel
Der er for så vidt ikke noget nyt i at gennemgå sin økonomistyring. Det nye og innovative ved projektet er den tætte integration af flere forskellige formål. Implementering af et nyt system, læring og metodeudvikling samt udbygning af samarbejdsrelationer og begrænsninger af udgifter har gået hånd i hånd i processen.

Med projekt 'Bedre Økonomistyring' har Næstved Kommune lagt grundstenene til en skabelon, der sagtens kan bruges af andre kommuner. Peter Pedersen siger:

- Der har været en helt overvældende synergi, som også har givet meget stor energi til projektet. Jeg er overbevist om, at andre kommuner med fordel kan lave lignende projekter.

Og metoderne fra projektet er faktisk allerede kopieret til en uddannelsesindsats, som skal understøtte kommunens generelle arbejde med effektiviseringer. Uden for Næstved er projektet blevet præsenteret for 140 deltagere fra andre kommuner, der alle anvender samme økonomistyringssystem.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt