Kun svenskerne er mere innovative

Kun svenskerne er mere innovative

Nu bliver det nemmere at sammenligne EU-landenes innovationsresultater, konkluderer rapport, der placerer Danmark næstøverst blandt de 27 lande
1. FEB 2011 14.32

Kommissionen har fremlagt den første udvidede rapport, som sammenligner innovationsresultaterne i EU's 27 medlemsstater. Danmark ligger i toppen kun overgået af Sverige, oplyser EU-Komissionen.

I overensstemmelse med handlingsplanen for innovation i EU, som blev vedtaget i oktober 2010, indeholder den europæiske resultattavle for innovation nu 25 klare innovationsindikatorer, som gør det nemmere at sammenligne landene.

Resultattavlen er et vigtigt værktøj i forbindelse med gennemførelsen af innovation i Europa og desuden et vigtigt supplement til den årlige vækstoversigt, som er indført i Europa-2000 strategien.

I resultattavlen anvendes de nyeste statistikker fra Eurostat og andre internationalt anerkendte kilder. Det overordnede mål med resultattavlen er at animere den politiske debat i medlemsstaterne og på EU-plan ved at følge fremskridtene i innovation inden for og uden for EU.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt