Tværfaglig indsats får sygefraværet ned

Tre sønderjyske kommuner og en række sønderjyske virksomheder har fået sygefraværet markant ned gennem sygefraværssamtaler og fokus på sundhedsfremme på arbejdspladsen. Det viser en evaluering

HADERSLEV/TØNDER/AABENRAA: Opkvalificering af medarbejdere så de bliver bedre til at håndtere sygefravær og en tværfaglig indsats giver pote. Det viser Projektcenter Sønderjyllands projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen, hvor Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner og en række sønderjyske virksomheder har arbejdet med at få styr på sygefraværet.

Projektet har kørt fra 2008 til 2010, og konkret har målet været at samle sagsbehandlere og jobkonsulenter, ledere og HR-konsulenter fra virksomheder, a-kasser, faglige organisationer og læger i en fælles tværfaglig indsats.

CABI - Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats - har evalueret projektet, og evalueringen viser, at 9,1 procent af de deltagende virksomheder og kommunale afdelinger mener, at aktiviteterne i projektet har betydet lavere sygefravær på arbejdspladsen. Og 15,5 procent melder, at projektet har fremmet sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 94 procent af deltagerne er tilfredse med projektet.

I projektet har der været en række opkvalificeringskurser for alle projektets målgrupper, netværksmøder mellem jobcentermedarbejdere og faglige organisationer, og endelig har deltagerne fået nogle konkrete værktøjer til at måle sygefraværet, hvordan man laver en stresspolitik, og hvordan man holder en sygefraværssamtale.

Gennem projektperioden er antallet af sygedagpengemodtagere i de tre kommuner faldet, og det kan bl.a. tilskrives det tværfaglige samarbejde, hvor kommunens afdelinger samarbejder med bl.a. læger, virksomheder og faglige organisationer.

Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen blev støttet af Den Europæiske Socialfond og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektcenter Sønderjylland lukkede ved udgangen af 2010.

mou 

Læs evalueringen her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt