KL frygter for de mindste fjernvarmeværkers fremtid

KL frygter for de mindste fjernvarmeværkers fremtid

Hvem vil mon købe affaldsforbrændingsanlæggene, hvis området liberaliseres, spørger KL i sit høringssvar til en rapport om fremtidens affaldssektor. Hvorfor ikke lade staten overtage dem?

Af Knud Abildtrup

KL forudser, at kommunerne vil være nødt til at afhænde en del - eller alle - fjernvarmeanlæg, hvis fremtiden tegner sig, som der nu lægges op til fra en tværministeriel arbejdsgruppe angående organisering af forbrændingsområdet.

Rapporten beskriver, hvordan affaldsforbrændingen kan markedsorienteres - og et af scenarierne lader fremover kommunerne sende husholdningsaffaldet i udbud, og dermed ophæves kommunernes ansvar for, at der er kapacitet nok til at forbrænde affald.

Hvem vil købe?
KL's høringssvar kalder det en klar svaghed i rapporten, at der ikke drages paralleller og indhentes erfaringer fra andre forsyningsområder, man har liberaliseret - f.eks. elområdet.

KL vurderer, at rapportens to modeller vil føre til, at de kommunale anlæg vil blive sat til salg: Når kommunerne ikke længere som myndighed kan sende sit affald til egne anlæg, fordufter interesseni at eje eller være medejer af anlæg.

Og KL spørger i samme åndedrag, hvem der måtte tænkes at ville købe anlæggene? DONG har som den største 'private' aktør på området i nogen tid forsøgt at sælge deres anlæg.

Pas på usikkerhed i sektoren
Høringssvaret peger på behovet for at sikre lige konkurrencevilkår på tværs af grænser. Det er der ikke i dag, hvor der i Danmark er afgift på affaldsforbrænding.

KL forudser samtidig usikerhed over for fremtiden på området - både blandt værkerne og kommunerne - og hvad deraf følger af tilbageholdenhed.

For at sektoren ikke skal gå i stå, opfordrer KL til overgangsordninger, indtil fremtidige rammer er vedtaget politisk.

Flere kommunale anlæg står for at investere i nye ovne til udskiftning af gamle - og der vil der være behov for statslige re-garantier for lån. Ifølge KL ligger den eksisterende restgæld omkring 5 mia. kr. - og et skøn over forventede investeringer de kommende tre år omkring det samme beløb.

Metoden med den type garantier blev også brugt, da kommunerne solgte Naturgas Syd til DONG.

Lad staten overtage
KL forudser, at en del kommunale, og også selvejende, anlæg til forbrænding af affald ikke vil kunne fortsætte. Ikke anlæg, der ligger i de store byer, men i mindre byer. Det hedder i svaret:

'Alle eksperter på energiområdet, herunder Klimakommissionen, er enige om, at når Danmark over en lang årrække skal udfase de fossile brændsler, så skal fjernevarmen spille en endnu større rolle, end den gør i dag.

Det er ud fra et energi- og klimapolitisk mål om, at Danmark over en årrække skal gøre sig uafhængig af fossile brændsler, meget uhensigtsmæssigt rent samfundsøkonomisk at gennemføre en isoleret reform på affaldsområdet, der indebærer, at lokale anlæg til fjernvarme må lukke.

Den nærliggende løsning er derfor, at staten overtager disse anlæg med henblik på, at de kan genopstå som lokale producenter af fjernvarme med en ny energikilde. Tankegangen minder i en vis forstand om den ordning, som staten har iværksat på det finansielle område i forhold til private banker.'

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt