Fælles byggesagssystem fra 2012

Nyt it-system fra KOMBIT vil både kunne bruges kommunalt eller i en ny central løsning, som Brian Mikkelsen gerne ser
KORT NYT1. FEB 2011 13.10

Erhvervs- og økonomiminister Bria Mikkelsen (K) har bebudet, at byggesagsbehandling bør centraliseres. De kommunaltekniske chefer i KTC har kraftigt kritiseret det forslag.

Går alt efter planen vil der i 2012 til alle landets kommuner være udviklet et it-system, så borgere og firmaer kan få hjælp til at lave ansøgninger om byggetilladelse, skriver Mester Tidende.

Det nye system bygger på erfaringerne fra et pilotprojekt med deltagelse af Erhvervs- og Byggestyrelsen, seks kommuner og KL.

Ifølge projektleder Tommy Moestrup fra KOMBIT A/S, der står bag det nye system,  er målsætningen, at 80 kommuner i 2015 bruger det digitale system, og at 70 pct. af borgernes henvendelser anvender systemet.


ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt