Schmidt vil udfordre DSB

Schmidt vil udfordre DSB

Transportministeren inviterer jernbaneselskaber til ideudveksling om konkurrence i togtrafikken mellem København og Aalborg
1. FEB 2011 9.55

er skal konkurrence på skinnerne, så vi kan få forbedret togtrafikken. Transportminister Hans Christian Schmidt (V)inviterer nu alle relevante jernbaneoperatører fra ind- og udland, som vil være interesseret i at køre i direkte konkurrence med DSB i fjerntrafikken, til et dialogmøde.

Direkte konkurrence mellem DSB og en anden operatør på sporene mellem København og Aalborg vil sætte kunderne i fokus og sikre et konkurrencepres, så passagererne kan få et bedre togprodukt, skarpere priser og flere valgmuligheder.

- Mit mål er at skabe flere valgmuligheder og konkurrence på priserne, sådan som vi har set det inden for luftfarten. Det vil give bedre rejsemuligheder og dermed flere passagerer. Det kræver, at alle parter tænker innovativt og fokuserer på de nye muligheder. Det er derfor vigtigt for mig at komme i dialog med jernbaneselskaberne om mulighederne - det er dem, der skal drive udviklingen.
På mødet med potentielle operatører vil ministeren præsentere sine overordnede tanker om direkte konkurrence i fjerntrafikken og den videre proces. 

Alle interesserede jernbaneoperatører er velkomne til at deltage.

Der er udsendt invitationer til følgende operatører: Arriva Danmark A/S, Connex Transport Danmark A/S, DB Regio Serco Rail, Arriva Skandinavien A/S, DB Regio AG, SJ AB, MTR Corporation Limited, Veolia Transport Danmark A/S og Veolia Transport Sverige AB, Arriva Tog A/S, DB Regio, First Group Holding Limited, SNCF, Virgin (UK), MTR Cooporation, NSB og DSB.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt