Klubhuse til hjerneskadede

Klubhuse til hjerneskadede

Fem kommuner har samlet fået 47 mio. kroner til at oprette klubhuse for voksne med hjerneskade. Her skal medlemmerne gennem et arbejdsfællesskab lære at håndtere følgerne af deres hjerneskade
31. JAN 2011 14.43

Målet er at hjælpe medlemmerne til et mere aktivt liv med arbejde og et socialt netværk. De fem kommuner er Hjørring, Aalborg, Odense, Slagelse og Lolland.

Klubhusmodellen er fra USA og Canada, og den er i flere år blevet benyttet til mennesker med sindslidelser; i de senere år har forskere fundet ud af, at metoden også giver gode resultater hos mennesker med sværere hjerneskader.
I Danmark er modellen afprøvet af Hjerneskadeforeningens projekt HovedHuset på Frederiksberg, som skal videregive sine erfaringer til de fem kommuner, der nu har fået bevilget støtte til klubhuse.

I Danmark rammes 15.000 hvert år af en hjerneskade efter f.eks. en trafikulykke eller en blodprop. Mange får skader, som giver dem problemer i hverdagen. Både på deres arbejdsplads, i familielivet og i almindelige sociale relationer.

Satspuljepartierne har i satspuljeaftalen for 2010 afsat penge til, at en række kommuner kan udvikle og udbrede metoden i Danmark.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt