KL og Udbetaling Danmark enige: Alle familieydelser skal flyttes

KL og Udbetaling Danmark enige: Alle familieydelser skal flyttes

Styregruppen for Udbetaling Danmark anbefaler nu, at administrationen af familieydelsesområdet overføres samlet til Udbetaling Danmark for at undgå en uhensigtsmæssig opgavedeling og dobbelt administration

Familieydelserne har været et varmt emne i drøftelserne om hvilke ydelser, Udbetaling Danmark skulle overtage fra kommunerne - eller sagt på en anden måde - hvor snittet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne præcist skal ligge.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev det besluttet, at bl.a. administrationen af forskudsvis udbetalte bidrag fra 2012 skal leveres af Udbetaling Danmark.

En række kommuner satte imidlertid spørgsmålstegn ved denne opgavedeling, da den administrative praksis, it-systemerne og beslutningsgrundlaget hang tæt sammen på tværs af familieydelsesområdet.

I samarbejde med kommunale praktikere har implementeringsorganisationen for Udbetaling Danmark derfor udarbejdet en nærmere analyse af det samlede familieydelsesområde for at afdække de hensigtsmæssige snitflader fremadrettet og det nuværende årsværksforbrug på opgaverne i kommunerne.

På den måde skulle man gerne undgå uhensigtsmæssig dobbelt administration. KL's bestyrelse og styregruppen for Udbetaling Danmark anbefaler derfor, at administrationen af alle familieydelserne skal leveres af Udbetaling Danmark.

Familieydelsesområdet består af.

• Børne- og Ungeydelse
• Børnetilskud
• Forskudsvis- og ikke forskudsvis udbetalte bidrag (både børne- og ægtefællebidrag)

Der er nu - i samarbejde med kommunale praktikere og implementeringsorganisationen - lavet et udkast til opgavesplit og samarbejdsprocesser.

Disse dokumenter vil nu blive sendt til kommentering i en bredere kreds af kommuner. Dokumenterne om udmøntning af opgavesplit og samarbejdsprocesserne vil herefter blive offentliggjort på www.kl.dk/os i slutningen af februar.

mou

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt