Jobcenter henter hjælp til kommunikation hos borgerne

Jobcenter henter hjælp til kommunikation hos borgerne

Helsingørs Lokale Beskæftigelsesråd, LBR, har besluttet at forlænge sin økonomiske støtte til projektet Godt Håndværk i Jobcenter Helsingør i yderligere 1 år

HELSINGØR: Formålet med Godt Håndværk er at forbedre Jobcenter Helsingørs kommunikation med borgerne, og borgerne spiller en afgørende rolle i den proces. Borgerne har nemlig ekspertviden om, hvordan Jobcenterets kommunikation virker - på den anden side af skranken - og den viden vil Jobcenteret gerne have fingrene i, så man kan levere en mere målrettet service.

LBR bevilligede allerede i foråret 2010 penge til at søsætte projektet i form af en indledende kortlægning af relevante indsatsområder. Medarbejdere i Jobcenteret har siden da haft travlt med at gennemføre en lang række undersøgelser, og med LBR's nye bevilling kan Jobcenteret nu gå i gang med at omsætte sine undersøgelsesresultater til konkrete forbedringsinitiativer.

Hans Andersen (V), formand for LBR og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget siger:

- Det offentlige har traditionelt haft svært ved at formidle paragraffer og fagtermer i et letforståeligt sprog. Det er dårlig service, og derfor har LBR valgt at støtte Godt Håndværk. LBR vil gerne bidrage til at skabe rammerne for, at Jobcenteret og borgere kan samarbejde om at udvikle en mere professionel og målrettet service til Helsingør Kommunes borgere.

Pernille Madsen, jobcenterchef, er meget glad for, at LBR har bevilliget flere midler til Godt Håndværk:

- På den faglige front ligger vi nr. 1 i gruppen af sammenlignelige kommuner. Men samtidig ved vi, at vores kommunikationsform indimellem volder nogle borgere besvær. Det er ikke godt nok, og derfor besluttede vi - med hjælp fra LBR - at gøre kommunikation til et selvstændigt fokusområde i Jobcenteret. Vi kan ikke ændre lovgivningen, men vi kan ændre måden, vi formidler den på.

- Vi vil via løbende inddragelse af borgerne nuancere vores viden om deres behov og ønsker og herigennem forbedre vores kommunikation. Samtidig vil vi prioritere den interne kompetenceudvikling, så samtlige medarbejdere kan honorere de høje krav, som ledelsen sætter til kommunikationen med borgerne, fortæller Pernille Madsen.

Samarbejde med sygedagpengemodtagere
I løbet af Godt Håndværks første fase har Jobcenter Helsingør bl.a. fokuseret på kommunikationen på sygedagpengeområdet. Det nye år kommer til at byde på flere nye tiltag, som er udviklet af både sygedagpengemodtagere og medarbejdere i Jobcenteret.

- Vores undersøgelser har givet os værdifuldt input i forhold til både vores kommunikation og arbejdsprocesser. Vi vil forfølge nogle af borgernes gode ideer, mens andre ikke er forenelige med vores myndighedsrolle. Vi skal f.eks. oplyse borgerne om, hvilke paragraffer i loven vi lægger til grund for vores afgørelser, selv om nogle borgere helst vil sende henvisninger til lovstof hen, hvor peberet gror. Men naturligvis skal vi i gang med at udvikle en alternativ formidling af lovstof, lover projektleder for Godt Håndværk, Katrine Møller Madsen.

- Det positive resultat af den første fase i Godt Håndværk bekræfter os i, at brugerinddragelse og effektmålinger er vigtige parametre i forhold til kunne udvikle og målrette vores service til de forskellige borgere, vi servicerer. Det er en sund oplevelse for Jobcenteret at tage borgerne med på råd, slutter Katrine Møller Madsen.

Med projekttitlen Godt Håndværk ønsker Jobcenteret at synliggøre, at sagsbehandling er et håndværk med sine egne metoder og redskaber. Et af redskaberne er kommunikation, og det sætter Jobcenteret nu ekstra fokus på at bruge professionelt.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt