Alle skoleelever får nu adgang til online lektiehjælp

Alle skoleelever får nu adgang til online lektiehjælp

I 2008 blev Lektier Online lanceret som et pilotprojekt, hvor unge fra 7. til 10. klasse kunne få lektiehjælp over nettet. Pilotfasen er nu overstået og muligheden for at få lektiehjælp online gælder nu for elever over hele landet
31. JAN 2011 10.57

Lektier Online er blevet udviklet af Styrelsen for Bibliotek og Medier samt Integrationsministeriet ved Brug for alle unge, Undervisningsministeriet og Statsbiblioteket og er finansieret af satspuljemidler. Det sker med et arrangement tirsdag den 1. februar, klokken 14 på Rådmandsgades Skole i København.

Efter pilotfasen er servicen blevet introduceret først på en række skoler i Jylland, så på Fyn, og den 1. februar markeres, at Lektier Online også introduceres på Sjælland.

Lektier Online er et supplement til de fysiske lektiecaféer, som findes på bl.a. biblioteker, i sportsklubber eller andre foreninger. Indsatsen er særligt rettet mod drenge fra socialt udsatte boligområder, fordi undersøgelser har vist, at mange af dem ofte har brug for ekstra støtte til at udvikle deres faglige færdigheder, hvis de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig viser erfaringerne, at især drenge på de højere klassetrin ofte fravælger de traditionelle lektiehjælpsordninger på skoler og biblioteker.

Lektier Online møder de unge - og særligt drengene - et af de steder, hvor de i forvejen er - nemlig på nettet. Det gør det muligt at få lektiehjælp uden at føle, at man udstiller sig selv - hvilket for særligt drenge i den alder kan udgøre en hindring for at benytte de fysiske lektiecaféer på skoler eller biblioteker.

Lektier Online er én af de former for lektiehjælpsordninger, som bl.a. Integrationsministeriet, bibliotekerne og frivillige organisationer de seneste år har udviklet - og som støtter bl.a. nydanske børn og unges udvikling af faglige, sociale såvel som personlige kompetencer - og dermed sætter dem bedre i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Erfaringer fra det udviklingsarbejde er nu samlet i håndbogen 'Lektier - Leg - Læring: Lektiecaféer i mange miljøer' fra Integrationsministeriets Brug for alle unge indsats. Bogen, der præsenterer en række gode eksempler på oprettelse af forskellige typer af lektiecaféer, vil være tilgængelig ved Lektier Online arrangementet.

På Rådmandsgade Skole vil eleverne blive introduceret for Lektier Online, og der vil være en demo-event, hvor en elev afprøver systemet ved at logge sig på og få kontakt med en lektiehjælper, som er online.

Herudover vil Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V), der også var med til lanceringen af projektets pilotfase i 2008, være til stede.

Til arrangementet vil man bl.a. kunne komme til at tale med Birthe Rønn Hornbech, medarbejdere fra Statsbiblioteket og Integrationsministeriets Brug for alle unge indsats, samt udvalgte elever fra Rådmandsgade Skole og lektiehjælpere fra Lektier Online.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt