Åbent samråd om kommunernes udgifter og budgetter

Åbent samråd om kommunernes udgifter og budgetter

Folketingets Kommunaludvalg har kaldt indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) i samråd om kommunernes udgifter og budgetter

FOLKETINGET: Udvalget har bl.a. bedt indenrigs- og sundhedsministeren om at redegøre for:

  • De betydelige underskud i kommunerne efter 2001. Ifølge Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, KREVI, har således 88 kommuner underskud for perioden 2007-09.
  • Om det er dårlig styring i kommunerne eller strukturreform og manglende DUT-kompensering, der presser kommunernes økonomi.
  • Om KREVI har ret i, at særligt det specialiserede socialområde har vanskeliggjort kommunernes budgetoverholdelse.
  • Om ministeren finder, at det er problematisk, at andre kommunale velfærdsopgaver som skole, børnepasning, ældreomsorg og handicapområderne nedskæres bl.a. på grund af det store udgiftspres på det specialiserede område.
  • Hvad ministeren vil gøre for fremover at sikre balance i kommunernes økonomi.


Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra kommunalpolitisk ordfører Rasmus Prehn (S)

Samrådet tv-transmitteres på ft.dk og vises desuden på Folketingets tv-kanal.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt