Politisk snak om efterløn skræmmer folk væk

Politisk snak om efterløn skræmmer folk væk

Den væsentligste årsag til, at FOA-medlemmer ikke betaler til efterlønsordningen er, at de ikke forventer, den vil eksistere, når de får brug for den
31. JAN 2011 6.03

Det viser en medlemsundersøgelse med 1845 FOA-medlemmer gennemført i perioden 20.-26. januar 2011. Medlemmer under 50 år, der ikke indbetaler til efterlønsordningen, er blevet spurgt om, hvorfor de ikke gør det. To ud af tre af svarer, at det er fordi, de ikke tror ordningen findes, når de får brug for den.

- Derfor er det også en helt forkert konklusion, når statsministeren påstår, at han vil afskaffe ordningen af hensyn til de ufaglærte, der ikke er med. Den klart største trussel mod de lavtlønnedes deltagelse i den her ordning er sådan set den evige politiske diskussion om ordningen, siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

Uansvarlig ny diskussion
Dennis Kristensen mener, det grænser til uansvarlighed, at regeringen nu har taget diskussionen op igen.

- Regeringen står selv bag Velfærdsaftalen fra 2006, og det skete bl.a. med ordene om, at man ville fremtidssikre efterlønnen, så vi ikke hele tiden skulle have den her diskussion. Selvfølgelig er det ødelæggende, når der hele tiden sås tvivl om fremtiden for ordningen, siger Dennis Kristensen.

Han forstår godt, at de evige krav om afskaffelse af efterlønnen får folk til at tvivle på dens fremtid.

Lærerne bedre til at betale
- Hvis 30-40 pct. af det danske folketing hele tiden talte om at nationalisere samtlige danske virksomheder, ville det nok være skidt for investeringsklimaet og påvirke renten. Det er klart, at debatten præger folks forventningen til fremtiden, siger han, og er ikke overrasket over, at fx lærerne er bedre til at indbetale til efterlønsordningen end FOAs medlemmer.

- De tjener mere. De har ganske enkelt en bedre mulighed for at sætte en del af deres indtægt til side til noget, der måske, måske ikke, eksisterer, når de får brug for det. Vores medlemmer må ofte træffe skarpere økonomiske valg i hverdagen. Netop derfor har de brug for at vide, hvor de står på lang sigt.

lcl


Foto: http://www.flickr.com/photos/colinlogan/with/5345637184/

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt