Regioner og private hospitaler indgår aftale

Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) er enige om takster og vilkår for behandlinger under det udvidede frie sygehusvalg
28. JAN 2011 14.26

Med aftalen sker der en mindre nedsættelse af taksterne, blandt andet som følge af krav om en samlet produktivitetsudvikling på to procent i hvert af årene 2011 og 2012. Herudover er der aftalt visse justeringer af ydelserne og indførelse af forløb, som kan give besparelser i regionerne.

De aftalte forløbstakster giver patienterne mulighed for mere hensigtsmæssige behandlingsforløb, herunder sikres at patienter kan gennemgå ikke-operative behandlingsforløb med henblik på vurdering af, om konservativ behandling kan bedre patientens tilstand. Det kan medføre fald i operationer udført på private hospitaler på patienter henvist via det udvidede frie sygehusvalg.

Derudover vil de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner udmeldte nye visitationsretningslinjer for fedmepatienter og visse ryglidelser implementeres i aftalen, idet retningslinjerne gælder på tværs af offentlige og private sygehuse. I det omfang, der i løbet af aftaleperioden udvikles nye retningslinjer på andre behandlingsområder, implementeres de løbende i aftalerne med private hospitaler.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt