Støtte til sårbare unge på højskole

Herning vil støtte sårbare børn og unge, der vil på højskole
28. JAN 2011 13.28

HERNING: Herning Kommunes Beskæftigelsesudvalg har besluttet, at sårbare og udsatte unge fra 18 til 25 år kan få støtte til et højskoleophold på Familiehøjskolen Skærgården. Målet er afklaring af uddannelsesparathed og personlig udvikling.

Sårbare og udsatte unge får nu mulighed for at få støtte til et højskoleophold, hvor fokus er på afklaring af uddannelsesparathed og personlig udvikling.

Højskoleopholdet for de sårbare og udsatte unge skal ses som et alternativ til kontanthjælp og aktivering. På højskolen vil de unge indgå i et forpligtende socialt fællesskab, hvor de får mulighed for at træne kompetencer i trygge rammer. Samtidig får de tilbud om at komme i praktik på en arbejdsplads eller ungdomsuddannelse. Praktikken skal hjælpe med at afklare den unges uddannelsesparathed.

- De sårbare og udsatte unge er kendetegnet ved, at de mangler faglige forudsætninger for at kunne begynde på en ungdomsuddannelse. Samtidig har de en række personlige vanskeligheder, som kræver en særlig indsats. Derfor får de unge en kontaktlærer på højskolen, som bliver deres faste holdepunkt i hverdagen. Desuden får de en mentor, som kan holder fokus på det uddannelses-mæssige aspekt af opholdet, fortæller formanden for Beskæftigelsesudvalget, Ingelis Sander (V).

Direktør i eget liv
Ifølge udvalgsformanden er målet med højskoleopholdet, at de unge er "på vej til uddannelse og selvforsørgelse " frem for passiv forsørgelse på kontanthjælp. De bliver m.a.o. "direktør i eget liv".
- Vi er overbevist om, at det, at de ikke bliver klientgjort, både har positiv betydning for deres lyst til at tage en uddannelse og deres identitetsfølelse, siger Ingelis Sander.

Det er Familiehøjskolen Skærgården, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Beskæftigelsesafdelingen, Herningsholm Erhvervsskole, Social og Sundhedshøjskolen, Mødrehjælpen og Ikast-Brande kommune, som har indledt et samarbejde om at få flere unge i uddannelse.

Tilskuddet ydes i 2011 og 2012
Ordningen, som administreres af UU, bliver igangsat den i løbet af 1. kvartal 2011 for unge mellem 18 og 25 år som led i regeringens Ungepakke. Selve højskoleopholdet og alle udgifter i forbindelse hermed finansieres af starten. Tilskuddet fra Herning kommune dækker lommepenge og egenbetaling

Tilskuddet til et højskoleophold ydes i 2011 og 2012 som en forsøgsordning og evalueres af UU med henblik på at tilbuddet gøres permanent.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt