Hvidovre får ny børne- og ungeforvaltning

Hvidovre får ny børne- og ungeforvaltning

Nu skal der findes en direktør, som kan skabe fremdrift og sammenhæng til gavn for både barn og kommune
28. JAN 2011 10.28

HVIDOVRE: Første marts indfører Hvidovre Kommune  en ny forvaltnings-struktur, der skal sætte fart under det tværfaglige samarbejde og udviklings- og handlekraft. Fem forvaltninger bliver nu til fire, og en væsentlig grund til organisationsændringen har været ønsket om at skabe en ny børne- og ungeforvaltning, hvor forskellige faggrupper forener viden, erfaring, engagement og synsvinkler i arbejdet med en helhedsorienteret indsats for kommunens børn og unge.

- Der er behov for at få en bedre sammenhæng på området - både hvad angår faglighed, økonomi og styring, og vi glæder os meget til at komme i luften med den nye forvaltning og den nye struktur i det hele taget, siger kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune.
- Nu indleder vi en rekrutteringsproces for at finde den helt rigtige person til posten som børne- og ungedirektør.

Uden at komme nærmere ind på kvalifikationer og kompetencer understreger Lau Svendsen-Tune, at den nye direktørs vigtigste opgave vil være at få den nye forvaltning til at komme godt fra start, og at skabe fremdrift og sammenhæng, som opleves både af kommunens borgere og af medarbej-dere og ledere i organisationen.

Udover Børne- og Ungeforvaltningen kommer Hvidovre Kommune kommer fremover til at bestå af en Central- og kulturforvaltning, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning.

- Ved at være fire forvaltninger i stedet for fem rykker vi tættere sammen i kommunen, og vi forsøger på denne måde at skabe mulighed for et stærkere samspil, synergi og gensidig afhængighed mellem de forskellige afdelinger og forvaltninger.

cgt

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt