Højst et minuts tomgang i Køge

Højst et minuts tomgang i Køge

Trafikkøer, udrykningskøretøjer og renovationsbiler er dog undtaget - ellers vanker der bøder

KØGE: Biler, varevogne, busser og lastbiler, der holder stille i Køge Kommune, mens motoren kører, må nu maksimum lade motoren være i tomgang i ét minut. Det er bestemmelsen i et nyt regulativ for tomgang, som byrådet har vedtaget. Overtrædes regulativet behandles overtrædelsen som en politisag, der straffes med bøde, oplyser kommunen.

Der er dog nogle få undtagelser for, hvornår regulativet ikke gælder. Der er bl.a., ved trafikkøer, udrykningskøretøjer og renovationsbiler.

Formanden for Teknik og Miljøudvalget, Erling Larsen (S) tilføjer, at:

- Vi kan alle være med til at gøre en indsats for at forbedre støj- og luftkvaliteten i hele Køge Kommune. Skal du f.eks. tage passagerer op eller sætte dem af, læsse varer af eller på, så husk at stoppe motoren imens. Her om vinteren er det desuden fristende - men også forurenende, at lade motoren køre imens bilen ises af.

Tomgang er jo spild af benzin, og mens motoren kører til ingen nytte, udsætter vi andre mennesker for både støjgener og giftige udstødningsgasser. Det kan vi sagtens undgå, ved at slukke motoren lidt oftere.


ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt