Hele Thyra Frank-komité udpeget

Helene Bækmark og Jan Nybo Jensen også med i kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse
KORT NYT28. JAN 2011 6.21

Udover Thyra Frank kommer kommissionen til at bestå af:

• Jan Lindhardt, teolog og tidligere biskop
• Susanne Larsen, formand for Frivilligrådet og præsident for Røde Kors
• Jan Nybo Jensen, centerchef på plejecenter Sølund i Københavns Kommune
• Helene Bækmark, administrerende direktør for Ældre og Handicapforvaltningen i Odense Kommune.
• Arne Rolighed, formand for Danske Pensionister og tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse
• Karen Stæhr, sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA
• Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen

Kommissionen skal undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte de ældres livskvalitet og selvbestemmelse, og se på om der er unødvendige regler, som er barrierer for et godt hverdagsliv i plejeboliger og plejehjem i dag.

Kommissionen holder sit første møde i begyndelsen af februar og skal afrapportere efteråret 2011.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt