De 39 kommuner presser på for en reform

De 39 kommuner presser på for en reform

DEBAT - Vi er enormt skuffede over, at regeringen har valgt at udskyde udligningsreformen i et helt år. Men vi er også parate til at arbejde videre, siger borgmester Steen Dahlstrøm (S), Middelfart, talsmand for de 39 kommuner
28. JAN 2011 6.04

Af borgmester Steen Dahlstrøm

Det er urimeligt at tage udligningsreformen som gidsel for omlægningerne på beskæftigelsesområdet. Men de 39 kommuner vil arbejde konstruktivt videre.

De 39 kommuner noterer med tilfredshed, at KL overfor Indenrigs- og Sundhedsministeren har fremhævet at: 'det er stærkt uheldigt, at den i forvejen meget problematiske reform på beskæftigelsesområdet har ført til en udskydelse af overvejelserne om at justere på udligningen mellem kommunerne, hvor der i øjeblikket er udpræget kritik af det nuværende udligningssystem'.

Vi er enige om, at behovet for en udligningsreform er mere akut end nogen sinde. Kommunerne står i disse år overfor betydelige økonomiske udfordringer. Men udfordringerne er ganske massive i de kommuner, der ud over virkningerne af finanskrisen slås med de byrdemæssige virkninger af et udligningssystem, der dokumenteret rammer skævt.

Fuld virkning fra 2013
Vi kan ikke leve med et tilskuds- og udligningssystem, der er urimeligt og afstedkommer midlertidige lappeløsninger som særtilskudspuljer og puljer til skatteforhøjelser. Vi vil heller ikke gældsætte os yderligere for at have råd til et ensartet serviceniveau på tværs af kommunerne. Det der er brug for, er et samlet udligningssystem, der afspejler kommunernes reelle udgiftspres og faktiske opgaver. Det må være i alles interesse.

Et retvisende og langtidsholdbart udligningssystem giver stabilitet og sikkerhed omkring den kommunale økonomi. Og mulighed for at planlægge mere end et år frem.

Kravet fra de 39 kommuner er derfor, at det skal fremgå af aftalen om kommunernes økonomi for 2012, at udligningsreformen kan vedtages i foråret 2012 og få fuld virkning fra 2013.

- Vi kan ikke leve med, at mindre omlægninger endnu engang skal blokere for en særdeles påtrængt udligningsreform.


Steen Dahlstrøm (S), borgmester i Middelfart - som talsmand for de 39 borgmestre, der er mødtes før KL's repræsentantskab.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt