Kommunale entrepenørafdelinger - jeg forstår  ikke hvorfor

Kommunale entrepenørafdelinger - jeg forstår ikke hvorfor

KRONIK På enkelte områder er det helt grotesk, at kommunerne udfører arbejdet selv. Når der eksisterer et velfungerende privat marked, hvorfor skal kommunerne så selv forestå produktionen, spørger kronikør, MF Torsten Schack Pedersen (V)
28. JAN 2011 6.00

Af MF Torsten Schack Pedersen

Udbud og udlicitering betaler sig. Mere udbud og udlicitering vil føre til bedre service og bedre økonomi i kommunen. Det har altid været god Venstre-politik, at man skulle spørge til prisen, før man købte en vare. Derfor har Venstre traditionelt også været det parti, der har talt varmest for udbud og udlicitering.

Oven på finanskrisen er det klart for enhver, at vi skal udnytte ressourcerne i den offentlige sektor mest effektivt. Gamle vaner og traditioner må ikke stå i vejen for, at verdens største offentlige sektor også udnytter de mange ressourcer mest effektivt.

Ikke være andet bekendt
For at sikre dette er udbud og udlicitering et centralt værktøj. Derfor har regeringen også i de årlige aftaler med Kommunernes Landforening sikret, at kommunerne forpligtes til at øge mængden af udbud. Over for skatteyderne kan vi faktisk heller ikke være andet bekendte.

Regeringens Vækstforum har også drøftet udbud og udlicitering. Meldingen var klar: mere konkurrence er vejen frem. Produktiviteten skal sættes op. Fremtidens velfærd skal også sikres gennem konkurrence. Derfor skal kommunernes opgaver også konkurrenceudsættes. Det vil ikke alene spare penge for kommunerne, det vil også skabe flere arbejdspladser og den dynamik, der følger med konkurrence.

Når man laver udbud og udliciterer, bruger man skatteborgernes penge smartest. Man får mere velfærd for pengene, når man lader det private byde ind på offentlige opgaver. Udbud og udlicitering er stærke kommunaløkonomiske værktøjer, og de skal bruges.

Mest for pengene
I en tid med økonomisk krise har vi ikke råd til at vælge andre løsninger end den bedste. Og her er den bedste løsning vel at mærke den, der forvalter skatteborgernes penge klogest og giver mest velfærd for pengene.

Det betaler sig at udlicitere, både hvad angår serviceniveau og økonomi. Men kommunerne er ikke gode nok til det. Samtidig med at kommunerne klager over dårlig økonomi og varsler serviceforringelser, viser en analyse fra Dansk Byggeri, at kommunerne går glip af 2 milliarder ved ikke at bruge udlicitering nok. Årligt 2 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge!

Undersøgelser viser desuden, at private vinder op til 99,5 pct. af alle opgaver i udbud. Kommunerne kan kun i 0,5 pct. af tilfældene gøre det bedre og billigere end det private. Så hvorfor ikke lade kommunerne gøre det, de er bedst til, og lade det private tage sig af resten?

Grænser for offentlig produktion
På enkelte områder virker det faktisk helt grotesk, at kommunerne i det hele taget udfører arbejdet selv. Når der eksisterer et velfungerende privat marked, hvorfor skal kommunerne så selv forestå produktionen? Det forstår jeg simpelthen ikke.

Jeg mener ikke, at kommunerne skal have egne entreprenørafdelinger eller tage sig af vej- og parkfunktionerne. Det offentlige skal kontrollere serviceniveauet, men ellers holde sig til kun at udføre kerneopgaver som sygehuse, skoler etc. Alt andet kan lige så godt - og bedre - løses af private.

Private bremset
For nogle år siden var der eksempler på, at én kommunes entreprenørafdeling løste opgaver i en anden kommune. Resultatet var, at den udførende kommune tabte penge på at løse opgaven, og en privat virksomhed fik ikke mulighed for at udføre arbejdet, tjene penge og udvikle deres virksomhed.

For mig som Venstremand er det derfor helt centralt, at kommunernes egne produktionsafdelinger begrænses i deres mulighed for at konkurrere med private virksomheder om opgaver i andre kommunerne. Og helst skal der ikke være kommunale afdelinger, som varetager opgaver, som ligeså godt kunne løses af private.

Ingen forestiller sig, at en kommunes hjemmepleje skal til at producere de biler, som deres medarbejdere kører rundt i. Hvorfor skal kommunerne så have store vej- og parkafdelinger, der laver det samme arbejde, som private anlægsgartnere og entreprenører ligeså godt kunne udføre i konkurrence?

Forskellige politiske veje
Ligesom udfasningen af efterlønnen for de unge under 45 år deler rød og blå blok, så deler brugen af udlicitering også vandene. I Venstre er vi varme tilhængere af en ansvarlig økonomisk politik. Derfor foreslår vi en tilbagetrækningsreform, hvor efterlønnen afskaffes for unge under 45 år.

Men for at sikre en ordentlig velfærd, så skal vi også bruge ressourcerne i verdens største offentlige sektor mere effektivt. Derfor er og bliver udbud og udlicitering helt centralt for at sikre bedre velfærdsservice i fremtiden. At udbud og udliciteringer er gode værktøjer hertil benægter ingen eksperter.

Jeg forstår det ikke
Men oppositionen vil det modsatte. S og SF ønsker at fjerne udbudskravet til kommunerne. Det klinger hult, når man i samme åndedrag taler om at 'arbejde sig ud af krisen'. Udbud og udlicitering giver netop arbejde til de mest effektive og sikrer bedre og billigere løsninger af offentlige opgaver - det kan selv S og SF da ikke være imod? Men partierne tordner mod øget brug af udbud og udlicitering. Selv en 12 minutters lang tale kan ikke forklare logikken i det synspunkt.

For at sikre fremtidens velfærd, for at sikre bedre kvalitet, for at sikre en optimal udnyttelse af de offentlige ressourcer så er og blive udbud og udlicitering vigtige værktøjer. Derfor vælger Venstre varmt at benytte disse. Det gavner modtagerne af servicen, det gavner den offentlige sektors effektivitet, det gavner skatteyderne, og det gavner udviklingsmulighederne for det private erhvervsliv. Det støtter Venstre - oppositionen er imod. Jeg forstår det ikke...


Af MF Torsten Schack Pedersen, MF(V), erhvervsordfører

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt