Ordning for tomme dåser kan føre til EU-system

Ordning for tomme dåser kan føre til EU-system

EU-kommissionen vil vide mere om Sønderborg-succes med at få borgerne til at aflevere tomme øl- og sodavandsdåser
27. JAN 2011 12.10

SØNDERBORG: Med EU-parlamentariker Anne E. Jensen (V) som tovholder sender EU embedsfolk og politikere til Sønderborg for at høre, hvordan der kan opbygges et nyt fælles dåsepant-system i EU - eller et fælles retursystem for tomme øl- og sodvandsdåser, oplyser kommunen.

- Borgerne i Sønderborg har på et år afleveret næsten 11,2 millioner dåser, flest indkøbt i Tyskland men også rigtig mange danske pantdåser, fortæller borgmester Aase Nyegaard (L). Hun har en meget enkelt forklaring på succesen:

- Indtil 2010 har vi ikke gjort noget specielt for at få fat i dåserne, bortset fra en beskeden indsats på campingpladserne. Siden december 2009 har vi gjort det let for borgerne at komme af med dåserne. Ved 28 indkøbssteder er der opsat udtjente igloer, som var for dårlige til flasker men rigtig gode til de lette dåser. På campingpladser er opsat mini-containere til indsamling. Og på containerpladserne er det blevet let at finde ud af, hvor dåser skal afleveres.

Grænselande i fokus
- Politisk er vi begejstrede. Vi skåner miljøet. Og det giver overskud at håndtere dåserne, i niveauet 200.000 kr. på et års salg af aluminium, oplyser borgmesteren. En dåse vejer 14 gram. I alt er dåserne vejet til 156.480 kg sidste år i Sønderborg Kommune. Og genbrugs-aluminium bliver solgt til Tyskland.

- De første 24 dage i år er der afleveret 13,2 tons dåser, svarende til 945.000 dåser. Så jeg tør godt sige, at borgerne i Sønderborg har haft en god jul og et godt nytår, siger Egon Schnoor, daglig ansvarlig for genbrugsindsamling i Sønderborg Kommune med godt 76.000 indbyggere.

De næste to år har EU afsat til at finde ud af, om der kan indføres et fælles pant- eller retursystem for hele EU. Anne E. Jensen er tovholder for det arbejde, og nu håber vi at få tilrettelagt en konference i Sønderborg samtidig med et EU-besøg i Sønderborg senere i år, oplyser Karsten Schøn, i sin egenskab af politisk assistent for Anne E. Jensen.

- Vi havde og har fokus på især to europæiske områder, det dansk-tyske grænseland og det svensk-finske grænseland. Længst fremme i tankesættet synes Sønderborg at være, mener Karsten Schøn, hvis kendskab til Sønderborg er ganske god. Han er tidligere medlem af Sønderborg Byråd.


Fakta:
Indtil 2009 blev 55 millioner danske dåser aldrig afleveret i en flaskeautomat. Det svarer til ca. 16 pct. af alle danske dåser. Dertil kommer på også tyske dåser, så antallet af dåser, der i 2009 ikke blev afleveret, er i niveauet 100 millioner.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt