Kommuner: Vi kan godt håndtere de voldelige i det daglige

Kommuner: Vi kan godt håndtere de voldelige i det daglige

Regionsrådsmedlem Claus Warming (V) mener ikke, at kommuner er gearet til at tage sig af voldelige, psykiatriske patienter. Udvalgsformanden i Vejle og KL-udvalgsformanden på området er helt uenige med ham
27. JAN 2011 14.00

Af Knud Abildtrup

SYDDANMARK: I en kronik på dknyt i sidste uge skrev regionsrådsmedlem i Syddanmark, Claus Warming (V):

Det viser sig gang på gang at de forholdsmæssigt små danske kommuner ikke er gearet til at tage hånd om de voldelige psykiatriske patienter. Eksempler er kommunale tilbud i Sønderborg og Vejle Kommuner, hvor gode sociale intentioner bliver overtrumfet af voldelige psykiatriske patienter, der burde være på et sted, hvor personalet er specielt uddannet til netop den patientgruppe.

Den melding har fået hans partifælle i Vejle op af stolen. Formand for Voksenudvalget, Kit Kielstrup (V) skrev straks til Claus Warming, der udover at sidde i regionsrådet også er byrådsmedlem i Kolding:

Jeg reagerer på dit indlæg, da du med dit eksempel postulerer, at Vejle Kommune ikke har personale, der er i stand til at tage vare på denne patientgruppe, samtidig med, at du hentyder til, at vores tilbud ikke tager udgangspunkt i kvalitet og indsigt.

Jeg vil kraftigt understrege, at i Vejle Kommune er faglighed og specialisering i højsædet og i lighed med Region Syddanmark har vi mange dygtige, faglige og kompetente medarbejdere.

Jeg går ud fra, at du har belæg for at underbygge den påstand, der er fremsat i artiklen, hvor Vejle Kommune er nævnt, og jeg ser derfor frem til at høre fra dig.

Kit Kielstrup skriver samtidig, at Vejle har ledige pladser på et af de botilbud, som kommunen i 2007 overtog fra regionen:

- Vi ser en tendens til, at de enkelte kommuner selv løser flere opgaver på psykiatriområdet, hvorfor vi hele tiden søger at tilpasse botilbudene til den efterspørgsel, der er. Derfor kan jeg IKKE genkende Claus Warmings postulat om, at det er økonomi, der bestemmer hvilke beboere, der indlogeres. 

Enkeltmandsprojekter
Anny Winther (V), der er formand for KL's social- og sundhedsudvalg, kan heller ikke genkende Warmings udlægning af problemerne:

- Det er et kendt problem, at borgere med psykotiske lidelser udskrives stadig tidligere fra behandlingspsykiatrien. Og kommunerne har ikke samme magtmidler som behandlingspsykiatrien til at håndtere stærkt udadreagerende borgere. Hvis en borger er stærkt udadreagerende og behandlingskrævende, bør borgeren derfor håndteres i behandlingspsykiatrien, ikke i sociale botilbud, udtaler hun til dknyt.

- Samtidig vil jeg dog understrege, at kommunerne generelt arbejder med udadreagerende borgere i de kommunale botilbud og er i stand til at håndtere dette i det daglige arbejde.

- Flere kommuner driver 'enkeltmandsprojekter' i klynger, hvor flere bor sammen. Alt andet lige er den faglige kvalitet, herunder personalets kompetencer, målrettet målgruppen i disse klyngetilbud. Og jeg kan ikke genkende det billede af den kommunale opgavevaretagelse, som regionsrådsmedlemmet tegner. Kommunerne kan godt løse opgaven, når der er tale om borgere, som rettelig er en kommunal opgave.


Foto: http://www.flickr.com/photos/syamktr/with/4256940366/

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt